Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hàng ngày của mỗi người dân

 
 

    TIN MỚI :                                                                    thông tin được cập nhật liên tục                       SỐ 76 ( 10 - 2009 )

   


    VĂN BẢN - HƯỚNG DẪN

Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 79 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kế hoạch triển khai "tháng cao điểm vì người nghèo" từ 17/10/2009  đén 18/11/2009 và chương trình "nối vòng tay lớn" 31/12/2009  

Đề cương tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2009

Thông tri hướng dẫn triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 

Kế hoạch  triển khai đợt thi đua đặc biệt do Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII phát động"ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
VỀ KẾT QUẢ ĐẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HỘI LẦN THỨ VII

1. Thực hiện Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VI, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII với chủ đề: "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội trong các ngày 28, 29 và 30/9/2009, đã thành công tốt đẹp.

   Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tham dự Đại hội có 1.300 đại biểu, trong đó 989 đại biểu chính thức với cơ cấu như sau:

- Đại biểu cao tuổi nhất là 92 tuổi, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

 - Đại biểu trẻ tuổi nhất là 19 tuổi, bà Vũ Thị Xưa, dân tộc Pà Thẻn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên thôn Nặm O, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

* Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ngành, các cấp... đến dự Đại hội gồm có:

- Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Thủ tướng Chính phủ,  Phó Chủ tịch Quốc hội các thời kỳ;

- Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm các Văn phòng TƯ của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch Nước; Trưởng các Ban của Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng các bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thời kỳ;

- Các vị lão thành cách mạng, đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; đại diện chức sắc cao cấp của các tôn giáo.

- Lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trong nước và nước ngoài ở Việt Nam.

* Về khách mời quốc tế có các đoàn đại biểu:

- Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước, do ông Si Sa Vạt Kẹo Bun Phăn, Ủy viên Bộ Chính trị đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu.

- Đoàn đại biểu Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung quốc, do bà Trương Dung Minh Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc dẫn đầu.

- Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, do ông Rubén Perez Rodriguez,  Phó điều phối viên Quốc gia Ủy ban dẫn đầu.

- Đoàn đại biểu Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, do ông Min Khin, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương  dẫn đầu.

-  Các vị Đại sứ, đại diện của 97 cơ quan đại sứ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Trước khi tiến hành khai mạc Đại hội, các vị trong Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và Trưởng các đoàn đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) và dâng hoa, làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng của Người.

Với tinh thần "Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới và Phát triển", Đại hội đã tích cực làm việc và hoàn thành các nội dung, công việc như sau:

- Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Chính trị do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VI trình trước Đại hội.

- Nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kết quả phối hợp giữa Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VI.

- Đại hội đã thảo luận về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI và thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII.

- Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII với số lượng 355 vị (tăng 35 vị so với khóa VI, tỷ lệ 10,9%)

* Cơ cấu, thành phần của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII như sau:

+ Các tổ chức thành viên: 45 người, tỷ lệ: 12,6%;

+ Chủ tịch Mặt trận 63 tỉnh, thành phố: 63, tỷ lệ: 17,6%;

+ Các vị tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài: 203 người, tỷ lệ: 57% (trong đó các tôn giáo: 59 người, tỷ lệ: 16,6%;  các  dân tộc thiểu số: 93 người, tỷ lệ: 26,2%).

+ Chuyên gia trên các lĩnh vực: 29 người, tỷ lệ: 8,2%;

+ Cán bộ chuyên trách của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 15 người, tỷ lệ: 7,1%.

+ Người ngoài Đảng: 180 người, tỷ lệ: 50,7%;

+ Nữ: 72 người, tỷ lệ: 20,2%.

 - Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VII đã hiệp thương cử ra Đoàn Chủ tịch gồm 58 vị;  Ban Thường trực gồm 9 vị, các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (là những người hoạt động chuyên trách) khóa VII như sau:

* Chủ tịch : Ông Huỳnh Đảm.

* Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Ông Vũ Trọng Kim.

* Các phó Chủ tịch:

1. Ông Lê Bá Trình

2. Bà Hà Thị Liên

3. Ông Hà Văn Núi

4. Ông Nguyễn Văn Pha

5. Ông Trần Hoàng Thám

6. Bà  Bùi Thị Thanh

7. Ông Nguyễn Lam

-  Hội nghị cử đã ra các vị Phó Chủ tịch không chuyên trách, gồm có:

1. Ông Cư Hòa Vần.

2. Hòa thượng Thích Trí Tịnh

3. Linh mục Nguyễn Công Danh

4. Bà Hoàng Xuân Sính

5. Ông Phạm Xuân Hằng

6. Ông  Dương Quan Hà

- Đại hội đã tiến hành Lễ trao tặng Huân chương Vàng quốc gia , huân chương cao quý của nhà nước Lào cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Huân chương Ixala cho các vị lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VI.

- Đại hội đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.

- Đại hội đã ra thông báo đặc biệt về tình hình cơn bão số 9 đang tiến gần và đe dọa các tỉnh miền Trung của nước ta.

3. Về phương hướng và ý nghĩa thành công của Đại hội:

- Toàn thể Đại hội đã thống nhất cao về nội dung của Báo cáo chính trị trình trước Đại hội, thảo luận thêm nhiều ý kiến và khẳng định: Nhiệm kỳ qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của nước ta không ngừng được vun đắp, củng cố và tăng cường. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được phát huy và đã góp phần quan trọng vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện có nhiều, khó khăn, thách thức của thời kỳ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp có nhiều thành tựu mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém về tổ chức và hoạt động của Mặt trận các cấp trước yêu cầu thực hiện vai trò đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, trong thực hiện phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội theo quy định của pháp luật.

- Phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong  hiệm kỳ 2004 - 2009; khẳng định vai trò, vị trí và nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp các hoạt động của hệ thống chính trị để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2004 - 2009, dự kiến nội dung của Chương trình hành động của nhiệm kỳ mới đã nhận được hàng chục nghìn lượt ý kiến đóng góp, tập hợp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về Đại hội; tiếp thu  ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Đại hội xác định chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ 2009 - 2014 như sau:

1. Tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

2. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

3. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

   - Các bài phát biểu của đại diện 4 đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận các nước Lào, Trung quốc, Cuba, Campuchia và lễ trao tặng Huân chương Vàng quốc gia, Huân chương Ixala của nhà nước Lào cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện tình cảm, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của nhân dân các nước  với nhân dân Việt Nam, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổ chức mặt trận của các nước trong thời kỳ đấu tranh dành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta ngày nay.

   - Việc phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và những ngày lễ lớn của đất nước năm 2010 là hành động thiết thực của Đại hội để động viên các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, chung sức, chung lòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội khẳng định kết quả của đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh²

                                                                                       BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                      ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
                                                                              MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 | Trở Về đầu trang    |


 
            UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                       
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                BAN THƯỜNG TRỰC
             
               
              Số:  02 /HD-MTTW-BTT                             
Hà Nội, ngày 8 tháng 10  năm 2009

HƯỚNG DẪN
Tổ chức
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
(18/11/1930-18/11/2009)

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay được tổ chức trong bối cảnh nhân dân cả nước đang hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chào mừng thành công Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng tới chào mừng những ngày lễ lớn năm 2010, nhất là chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nội dung cụ thể việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2009 như sau:

I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI:

1. Nội dung:

a. Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước ở địa phương, cơ sở gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (có đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam biên soạn).

b. Đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2009 và bàn biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động trong năm 2010.

c. Biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động; hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010) và 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2010), chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

d. Tổ chức các hoạt động như: Trao nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; làm vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao. Những địa phương vừa bị thiệt hại do bão số 9 gây ra cần có các hoạt động thiết thực chăm lo, giúp đỡ các gia đình có người bị chết, bị thương, chưa có nhà ở hoặc đang khó khăn về đời sống.

2. Hình thức và biện pháp thực hiện:

a) Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì. Thời gian có thể diễn ra một ngày trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (từ ngày 01/11 đến 18/11/2009). Công tác tuyên truyền cần chuẩn bị chu đáo và triển khai trước Ngày hội; nên có băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn về chủ đề "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"; phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng để đưa nội dung tổ chức Ngày hội lên các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thanh để toàn dân biết.

b) Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của việc tổ chức Ngày hội, Ban công tác Mặt trận xây dựng chương trình, phân công chuẩn bị tốt các nội dung của Ngày hội. Có thể tổ chức làm điểm trước ở một số khu dân cư trước khi tổ chức đồng loạt Ngày hội.

c) Thành phần tham dự Ngày hội:

- Các hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn dân cư, không phân biệt thường trú hoặc tạm trú; tuỳ theo điều kiện có thể mời toàn thể các thành viên trong gia đình hoặc đại diện hộ gia đình; chú ý mời các vị là chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan đóng trên địa bàn, sinh sống ở khu dân cư cùng tham gia Ngày hội;

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể ở các cấp dự Ngày hội. Từng cấp có kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo tham gia ở các địa điểm khác nhau để hoạt động Ngày hội được quan tâm và động viên phù hợp.

d) Chương trình Ngày hội: cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư; tuỳ từng nơi để tổ chức. Ban Thường trực hướng dẫn một số nội dung cơ bản như sau:

“Ngày Hội đại đoàn kết ở khu dân cư” gồm 2 phần chính:

- Phần lễ: gồm có:

+ Chào cờ;

+ Giới thiệu thành phần đại biểu dự ngày hội;

+ Ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay gắn với Báo cáo kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII;

+ Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2009, phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả cuộc vận động năm 2010;

+ Các đại biểu trao đổi, thảo luận;

+ Công bố danh sách hộ gia đình văn hoá; Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động năm 2009;

+ Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu (nếu có);

+ Phát động thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2010;

+ Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

        - Phần hội:

+ Tùy theo từng nơi, có thể tổ chức trước hoặc sau phần lễ, khuyến khích các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống của địa phương, dân tộc; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương sinh sống hoặc đang công tác ở địa phương khác cùng hướng về "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư;

+ Phần hội nên tổ chức ở từng khu dân cư; trường hợp các khu dân cư có số hộ ít hoặc khó khăn có thể tổ chức theo hình thức liên khu dân cư hoặc tổ chức ở cấp xã do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất với Chính quyền cùng cấp quyết định phù hợp thực tế của địa phương, cơ sở.

II. CÁCH TIẾN HÀNH:

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức Ngày hội.

2. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động xây dựng kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận và Đoàn thể các cấp về dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

Ở Trung ương, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Ban Phong trào phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc một số tỉnh, thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch mời các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc về dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư tại một số địa phương.

3. Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tổ chức rút kinh nghiệm và tổng hợp gửi báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố gửi báo cáo đánh giá kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Phong trào) trước ngày 10/12/2009.

                                                                  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

 

                                                                     Hà Thị Liên

 | Trở Về đầu trang    |            UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                       
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                BAN VẬN ĐỘNG
     “NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO” TW
           
               
              Số: 08/KH-MTTW-BVĐTW                          
Hà Nội, ngày 23 tháng 9  năm 2009

KẾ HOẠCH
Tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" từ 17/10 đến 18/11/2009
hướng tới thực hiện chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2009

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy kết quả đã đạt được của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp đỡ người nghèo nhằm tạo thêm nguồn lực để giảm nghèo; thiết thực lập thành tích chào mừng 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức "Tháng cao điểm vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2009 hướng tới thực hiện chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2009 như sau:

I- Mục đích - yêu cầu:

1. Tổ chức "Tháng cao điểm vì người nghèo" và chương trình "Nối vòng tay lớn" năm 2009 nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế tham gia hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; tiếp tục đóng góp ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" các cấp để chăm lo cho người nghèo, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Tạo ra nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 167/2008/QĐ-TTg  của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, góp phần vào việc giảm nghèo nhanh và bền vững trong cả nước.  

 II- Nội dung- Biện pháp tổ chức thực hiện:

 1. Ở Trung ương:

1.1. Công tác tuyên truyền:

- Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền kết quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong thời gian qua, chủ trương tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo" (từ 17/10 đến 18/11/2009) và Chương trình "Nối vòng tay lớn" (31/12/2009). Chỉ đạo các báo, Tạp chí trực thuộc Mặt trận như: Báo Đại đoàn kết, Thông tin công tác Mặt trận, Tạp chí Mặt trận, Website Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động, tập trung nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình góp "Quỹ vì người nghèo" các cấp; động viên, biểu dương các địa phương có nhiều thành tích trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo.

1.2. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam triển khai kế hoạch tuyên truyền “Tháng cao điểm vì người nghèo và triển khai kế hoạch tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2009.

1.3. Phối hợp với Báo Nhân dân, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Quân chủng Hải quân vận động cho chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may Việt Nam vì đồng bào biển đảo Tổ quốc” để góp phần hỗ trợ cải thiện đời sống của đồng bào vùng biển đảo và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển đảo.

1.4 Phối hợp vận động các Tập đoàn, các Tổng công ty tham gia giúp đỡ các địa phương nghèo:

- Trên cơ sở các Tập đoàn, Tổng Công ty đã đăng ký và được Chính phủ phân công giúp đỡ các huyện nghèo, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương gặp gỡ để đánh giá kết quả hỗ trợ năm 2009, thống nhất kế hoạch giúp đỡ năm 2010 để hạ quyết tâm tại chương trình “Nối vòng tay lớn” 31/12/2009.

- Phối hợp với các Tổng Công ty, các doanh nghiệp còn lại để vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” các cấp, có thể ủng hộ trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp.

1.5. Phối hợp với Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài kêu gọi sự tham gia ủng hộ của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Tổng hợp kết quả đăng ký ủng hộ của các tổ chức, cá nhân quốc tế tại chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2008 cho 28 tỉnh, thành phố.

 1.6. Các tổ chức Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

- Từng tổ chức thành viên có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình để phối hợp thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ủng hộ "Quỹ vì người nghèo” các cấp. Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp và chính quyền để thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà dột nát cho các hộ nghèo là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

1.7. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương, các Ban, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành vận động “Quỹ vì người nghèo”. Những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể đăng ký ủng hộ trong “Tháng cao điểm vì người nghèo” hoặc đăng ký và ủng hộ trong chương trình “Nối vòng tay lớn” (31/12/2009) (sẽ có kế hoạch riêng).

1.8. Tổ chức buổi lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” (trong khoảng từ ngày 13 đến ngày 17/10/2009), tiếp nhận ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” Trung ương tại cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (số 46, Tràng Thi, Hà Nội).

1.9. Phối hợp tổng kết chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2009, bàn chương trình tham gia giúp đỡ người nghèo của Tập đoàn năm 2010 và mời lãnh đạo Tập đoàn trao Quỹ trong chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2009.

2.  Đối với các địa phương

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Ban vận động "Ngày vì người nghèo" cấp tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức "Tháng cao điểm vì người nghèo" và tham gia vận động để góp phần vào thành công của chương trình "Nối vòng tay lớn" 31/12/2009 do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức;

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công văn số 4146/MTTW-BTT ngày 13/7/2009 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động “Quỹ vì người nghèo” phối hợp thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định  167/2008/QĐ-TTg của Chính phủ.

- MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đồng loạt triển khai phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo" (17/10 đến 18/11/2009) nhằm dấy lên phong trào thi đua rộng rãi thu hút toàn dân tham gia cuộc vận động, tạo thêm Quỹ và nhiều nguồn lực giúp đỡ người nghèo.

- Trong “Tháng cao điểm vì người nghèo”, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên báo cáo hàng tuần về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Ban vận động "Ngày vì người nghèo" Trung ương để kịp thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Những địa phương được hỗ trợ từ "Quỹ vì người nghèo" Trung ương từ nguồn đóng góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đợt phân bổ Quỹ Trung ương từ đầu năm 2009 cần khẩn trương triển khai xây dựng nhà theo kế hoạch và báo cáo tiến độ về Thường trực Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương để chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2009, triển khai kế hoạch năm 2010.

Trên đây là kế hoạch hoạt động "Tháng cao điểm vì người nghèo" (17/10 đến 18/11/2009) hướng tới thực hiện chương trình "Nối vòng tay lớn" năm 2009, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên Mặt trận triển khai, thực hiện có hiệu quả. Đề nghị các tỉnh, thành phố thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” các cấp, thực hiện tốt Thông tư 77/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế toán áp dụng cho“Quỹ vì người nghèo” và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp (qua Ban phong trào Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số Fax: 04.38264.368)./.

                                                               TM.BAN VẬN ĐỘNG
                                                        
PHÓ TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG
                                                                   
Vũ Trọng Kim
                                                    
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
                                                 
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 | Trở Về đầu trang    |ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí.
     Thưa toàn thể bà con !

Trong không khí nhân dân cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII; Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt[1] do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam[2] lần thứ VII phát động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, hôm nay chúng ta tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Nhân dịp này, chúng ta tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo ”; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tốt có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức một số hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí.
     Thưa toàn thể bà con !

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930. Từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, trải qua lịch sử vẻ vang 79 năm. Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bọn thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kế tục truyền thống của Hội phản đế đồng minh (1930-1936) và Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939), Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đoàn kết vận động toàn dân tộc nổi dậy làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995 nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong cả nước cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đây là cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài. Những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác, cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp trên các mặt góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở khu dân cư  chúng ta. Kết quả Hội nghị toàn quốc biểu dương các điển hình tiêu biểu trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" lần thứ III tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 64 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9 càng khẳng định điều đó.

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí.
     Thưa toàn thể bà con !

Kinh đô Thăng Long của nước Đại Việt xưa được Thái Tổ Lý Công Uẩn định đô năm 1010 nay là Thủ đô Hà Nội thân yêu của cả nước sắp bước vào kỷ niệm 1000 năm tuổi. Chỉ thị số 32 ngày 4/5/1998 của Bộ Chính Trị về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội khẳng định: "Đây là sự kiện trọng đại trong lịch sử nước nhà. Bởi vậy việc tổ chức 1000 năm Thăng Long là một biểu thị tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước, là dịp giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc, động viên toàn Đảng, toàn dân phấn đấu xây dựng đất nước theo định hướng XHCN, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh." Sự dời đô của Đại Việt và sự ra đời của Thăng Long thể hiện đỉnh cao của bản lĩnh và tầm chiến lược về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cha ông chúng ta, thể hiện ý chí tự cường dân tộc, khí phách anh hùng của cả lãnh tụ và toàn thể nhân dân Việt Nam. Việc dời đô này là sự tuyên bố vang dội bốn phương về chủ quyền bất khả xâm phạm của đất nước Việt Nam, về sức mạnh chiến thắng của dân tộc Việt Nam trên con đường độc lập và phát triển.

Thăng Long - Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả nước. Đó là sự hội tụ, sự chắt lọc và nâng cao những tinh hoa trí tuệ và tâm hồn của cả nước và từ đây lại lan toả mọi miền, trở thành di sản tinh thần và niềm tự hào chung của cả đất nước. Có thể nói, Thăng Long - Hà Nội với các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đã trở thành một biểu tượng của văn hoá Việt Nam. Hà Nội - trái tim của đất nước, thành phố hoà bình - đã được biết đến với những tinh hoa văn hoá ngàn năm của đất nước Việt Nam.

Ngày 10/10/2010 sẽ diễn ra đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, là sự kiện lịch sử mang ý nghĩa rộng lớn trên phạm vi toàn quốc. Cùng với nhân dân Thủ đô, chúng ta kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long gắn liền với các hoạt động thi đua giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội ở khu dân cư, ở địa phương chúng ta cũng như các địa phương khác trên cả nước.

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001-2010), ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, để đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ trọng đại đó trong lúc tình hình thế giới đang không ngừng thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi phải động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực mới đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải ra sức làm tròn nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi mừng Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận DTTN Việt Nam chúng ta vui mừng thấy rằng cộng đồng dân cư của chúng ta đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ sau gần 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cưvà 9 năm cuộc vận động "Ngày vì người nghèo, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã có nhiều cải thiện.

Nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư của chúng ta đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực của 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (phần này đưa những kết quả đạt được trong năm qua ở khu dân cư...)

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, của việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn 6 nội dung của cuộc vận động đòi hỏi bà con chúng ta phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết là sức mạnh vô địch:

    "Một cây làm chẳng nên non.
     
 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

 Đoàn kết thực sự để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển; xoá hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp.

Năm 2010 khu dân cư chúng ta phải tiếp tục cùng nhau thực hiện các công việc cụ thể như sau: (phần này đưa những nhiệm vụ cụ thể phải tiếp tục thực hiện của khu dân cư năm 2010...)

Kỷ niệm 79 năm thành lập Mặt trận  dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng", nguyện cùng nhau tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư " và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo " nhất là tháng cao điểm vì người nghèo, bằng nhiều việc làm thiết thực. Tích cực hưởng đợt thi đua đặc biệt "Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội", hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí.
     Thưa toàn thể bà con !

Nhân dịp này, Ban công tác Mặt trận xin cảm ơn cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Ban ngành cấp trên đã quan tâm, giúp đỡ, theo sát mọi hoạt động của cộng đồng dân cư chúng ta. Xin nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm ơn toàn thể bà con, các tổ chức trong cộng đồng chúng ta năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư thu nhiều kết quả.

                                                             "Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết.
                                                         Thành công, thành công, đại thành công!"

                                                                 (soạn thảo: Ban Tuyên giáo
                                                               
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam)


[1] Thông tri Hướng dẫn ở trang 48 sách này;

[2] Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội ở trang 35.

 | Trở Về đầu trang    |            UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                       
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                BAN THƯỜNG TRỰC
             
               
            Số:  36 /TTr - MTTW - BTT                             
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2009


THÔNG TRI

Hướng dẫn triển khai cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thực hiện Thông báo số 264-TB/TƯ, ngày 31/7/2009, kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàngViệt Nam”, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" như sau:

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Thường vụ cấp ủy cùng cấp ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ở tỉnh, thành phố do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh, thành phố làm trưởng ban, các thành viên gồm có:

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, thành phố, Phó trưởng ban thường trực;

- Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Phó trưởng ban;

- Đồng chí Phó trưởng Ban Ban Dân vận tỉnh, thành ủy, Phó trưởng ban;

- Đồng chí Chủ tịch: Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố, thành viên;

- Đồng chí Giám đốc đài Phánh thanh, truyền hình; Tổng Biên tập Báo của tỉnh, thành phố, thành viên.

- Đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên.

2. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, thành phố thành lập Bộ phận Thường trực gồm đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, thành phố làm Trưởng Bộ phận, thành viên gồm một số cán bộ lãnh đạo cấp Phòng của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan để giúp cho Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Cuộc vận động ở địa phương mình.

3. Phát động cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" để vận động tất cả cán bộ, nhân dân ở địa phương thay đổi nhận thức và hành vi trong tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ do các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Việt Nam làm ra, cụ thể:

Mỗi cán bộ và nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân như một hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể ... sử dụng hàng hóa nội địa khi mua sắm công. Các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ… khi triển khai thực hiện các dự án, công trình… sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ nội địa có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp, nhà sản xuất hàng hóa, dịch vụ... của Việt Nam ở trên địa bàn cam kết và thực hiện trách nhiệm nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ; thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu của địa phương và Quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Các cơ quan chức năng của chính quyền rà soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ thị trường người tiêu dùng và sản xuất trong nước không trái với quy định của WTO; khuyến khích và định hướng tiêu dùng hàng Việt Nam trong cán bộ và nhân dân; kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng nguồn ngân sách quốc gia; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu.

Tổ chức điều tra, khảo sát thị trường, điều tra nhu cầu của người tiêu dùng và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối... để đưa hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam đến tận tay và đáp ứng thị hiếu lành mạnh người tiêu dùng, đặc biệt đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

            4. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Cuộc vận động trong phạm vi của tỉnh, thành phố; tổ chức sơ kết hằng năm để bổ sung, điều chỉnh nội dung, phương thức thực hiện cho phù hợp với quy định chung và tình hình thực tế ở mỗi địa phương; tiến hành tổng kết Cuộc vận động sau thời gian triển khai từ 3 đến 5 năm một lần.

            Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là hành động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện các giải pháp để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh trong nước, phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mang lại. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với Thường vụ cấp ủy triển khai các bước của Cuộc vận động để bảo đảm với tiến độ chung. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thường xuyên thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo của UBTƯMTTQVN, số 46 Tràng Thi, Hà Nội; Điện thọai và Fax: 04.39289210) để kịp thời theo dõi, tổng hợp kết quả chung của Cuộc vận động.

                                                                     TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                            
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 

                                                                            Vũ Trọng Kim

 | Trở Về đầu trang    |            UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                       
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                BAN THƯỜNG TRỰC
             
               
            Số:  05 /KH - MTTW - BTT                             
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT DO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VII PHÁT ĐỘNG

Ngày 30/9/2009, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010 (gọi tắt là Đợt thi đua đặc biệt), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt này trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lịch sử hào hùng của dân tộc; về truyền thống 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Mặt trận và của toàn dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình và nhiệm vụ mới.

2.  Đợt thi đua đặc biệt được triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân từ Trung ương đến địa bàn dân cư, gắn với kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là hành động thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào cuộc sống.

Kết quả của đợt thi đua đặc biệt phải được thể hiện bằng các nhiệm vụ, công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, bảo đảm ý nghĩa chính trị, xã hội  và tính thiết thực; trong tổ chức, thực hiện cần có kế hoạch cụ thể, tiến hành sơ, tổng kết để bảo đảm tính kế thừa và liên tục, không làm qua loa, đại khái hoặc chỉ phát động chung chung.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT.

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân về lịch sử hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đặc biệt là truyền thống 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; truyền thống vẻ vang của Đảng ta và của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; về kết quả của Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới của Mặt trận các cấp là Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Học tập, triển khai Nghị quyết của Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc
 Việt Nam gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là huy động trí tuệ và tâm huyết của các tầng lớp nhân dân vào việc đóng góp, chuẩn bị, tổ chức  Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... bằng những công trình, những sản phẩm, tác phẩm, những phần việc cụ thể thiết thực, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của Thủ đô Hà Nội và mỗi địa phương, cơ sở năm 2009 và năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, cùng Đảng và Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo anh sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; huy động các nguồn lực trong xã hội để cùng với chính sách hỗ trợ hộ nghèo của Chính phủ giúp đỡ, xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần phấn đấu xây dựng xong 500.000 căn nhà đại đoàn kết thay thế nhà dột nát cho hộ nghèo trong cả nước sớm hơn thời gian dự kiến; thực hiện có hiệu quả việc giúp 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất.

4. Tổ chức các hoạt động “về nguồn” hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc như các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu các di tích lịch sử của Thăng Long – Hà Nội, của đất nước; lịch sử và truyền thống của Đảng ta, của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; thi đua giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội và trên các địa bàn dân cư.

Tổ chức lễ kỷ niệm, lễ mít tinh chào mừng Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội đoàn kết ở khu dân cư (18/11/2009 và 18/11/2010), 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2010) với tinh thần phát huy truyền thống vẻ vang, lịch sử 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm truyền thống vẻ vang của Đảng và của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; triển khai các giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở các địa bàn dân cư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Đợt thi đua đặc biệt được tiến hành từ quý IV năm 2009 đến 31/12/2010.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai thực hiện với kế hoạch thời gian như sau:

1. Từ 01/10/2009 đến 31/12/2010 với chủ điểm: “Đưa Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống”, triển khai những công việc như sau: 

 Tổ chức tổng kết đợt sinh hoạt chính trị, công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống Mặt trận theo Kế hoạch số 356/KH-MTTW-BTT, ngày 19/02/2009 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức thực hiện tháng cao điểm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2009; xây dựng kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt, trong đó xác định các nhiệm vụ, phần việc, công trình, sản phẩm... dự kiến thực hiện làm kết quả của đợt thi đua đặc biệt.

* Tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền và tổ chức đợt thi đua đặc biệt được in trong Thông tin Công tác Mặt trận số 76, tháng 10/2009 và trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (http://www.mattran.org.vn) .

2. Từ quý I/2010 đến quý II/2010 với chủ điểm: “Các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội Đảng các cấp”:

Tổ chức nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" sau 15 năm thực hiện và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"  sau 10 năm thực hiện gắn với tổ chức, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Sơ kết đợt thi đua đặc biệt vào cuối quý II/2010 để rút kinh nghiệm và  đẩy mạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ, công trình, sản phẩm, phần việc… với thời gian nhanh nhất và chất lượng cao nhất.

3. Từ quý III/2010 đến 31/12/2010 với chủ điểm: “80 năm Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam với Đảng quang vinh”:

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Tổ chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ khu dân cư đến Trung ương, trong đó tổng hợp kết quả các công trình, sản phẩm, phần việc, nhiệm vụ… đã đạt được của đợt thi đua đặc biệt ở mỗi cấp, mỗi tổ chức thành viên và cả hệ thống của tổ chức mình, thiết thực chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội,  80 năm  ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và 50 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ngày 30/11/2010, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên báo cáo tổng hợp kết quả đợt thi đặc biệt của cấp mình về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phục vụ cho nhiệm vụ tổng kết của Trung ương.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện trong hệ thống tổ chức, địa phương của mình, trong quá trình triển khai công việc, thường xuyên báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Thường trực Hội đồng thi đua của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hà Nội) để kịp tổng hợp vào kết quả chung.

                                                        TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 

                                                   Vũ Trọng Kim

 | Trở Về đầu trang    |

 

 


     Các điển hình tiêu biểu trong CVĐ TDĐKXDĐSVH ở KDC (2004-2009)
     Đối ngoại nhân dân MTTQ (2004-2009)


    Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008

 
 
 
 

 
 
Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh 

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Mặt trận

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn