Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 
 

    TIN MỚI :                                                            thông tin được cập nhật liên tục  


                     

   


    


NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỀ CÔNG TÁC MẶT TRẬN      

       Với tư duy khoa học, đại chúng và hiện đại, Bác Hồ từ khi ra đi tìm đường cứu nước đã sớm thấy vai trò rất to lớn của Mặt trận. Lời dạy của Bác, nay đã trên nửa thế kỷ, nhưng vượt thời gian, không gian, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta hãy chăm chú lắng nghe và thực hiện lời dạy của Người, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

         Về quan hệ giữa Đảng với Mặt trận, Bác nói: “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thật nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới dành được địa vị lãnh đạo”.

Về cương lĩnh của Mặt trận, Bác nói: “Ai cũng phải thừa nhận rằng: Cương lĩnh Mặt trận rất vững chắc, rất rộng rãi và thiết thực”.

Thiết thực, vì nó hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng thiết tha của toàn thể đồng bào từ Bắc đến Nam. Trừ một nhóm rất nhỏ đã bán lương tâm cho đế quốc Mỹ, người Việt Nam ai chẳng muốn thống nhất nước nhà và thống nhất theo phương pháp hoà bình. Cho nên nếu tất cả mọi người trong Mặt trận đều ra sức tuyên truyền, giải thích cho nhân dân đều hiểu thì tuyệt đại đa số nhân dân ta sẽ hoan nghênh và ủng hộ cương lĩnh của Mặt trận.

Rộng rãi, vì cương lĩnh đã nói rằng: Mặt trận sẵn sàng hoan nghênh tất cả những người thật thà phản đối âm mưu của Mỹ Diệm chia cắt đất nước, thật thà tán thành thống nhất nước nhà. Mặt trận sẵn sàng đoàn kết tất cả những người yêu nước, không phân biệt xu hướng chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo… Như vậy là Mặt trận sẽ bao gồm những người hiện nay tỏ ra thành tâm thành ý phụng sự Tổ quốc, dù trước đây họ đã theo phe phái nào.

Vững chắc, vì Mặt trận dựa trên nền tảng đại đa số nhân dân trong nước là đồng bào công nhân và đồng bào nông dân, đồng thời chú trọng đến tất cả các tầng lớp xã hội trong nước ta, không bỏ sót một ai.

Trong nước, Mặt trận được đại đa số nhân dân ta ủng hộ, trên thế giới Mặt trận sẽ được ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình. Sự thiết thực, rộng rãi, vững chắc ấy làm cho tiền đồ của Mặt trận rất vẻ vang… Chúng ta có thể tin chắc rằng: Với sự cố gắng của mọi người và sự ủng hộ của toàn dân, Mặt trận Tổ quốc sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh.

Về chính sách Mặt trận Dân tộc thống nhất, Bác nói: “Chắc mọi người đã thấy rõ, Chính sách Mặt trận Dân tộc thống nhất của Đảng ta đã đưa lại những thắng lợi to lớn: Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hoà bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng Miền Bắc.

Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Mục đích phấn đấu của Mặt trận Dân tộc thống nhất là xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh… Đồng bào kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia rai hay Ê đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống, chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…

Giang sơn và chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc của chúng ta đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta.

Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau để mưu toan hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta…”

“... Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy chục triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang…”

“Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bào lương và đồng bào tôn giáo, cùng nhau xây dựng đời sống hoà thuận ấm no, xây dựng Tổ quốc. Phải chấp hành đúng chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng đối với tất cả các tôn giáo.

… nguyện vọng của đồng bào giáo dân là: “Phần xác no ấm, phần hồn thong dong”

Muốn được như thế thì phải ra sức củng cố hợp tác xã sản xuất, tăng thu nhập cho xã viên. Đồng thời phải bảo đảm tín ngưỡng tự do. Nhưng hoạt động tôn giáo không được cản trở sản xuất của nhân dân, không được trái với chính sách và pháp luật của Nhà nước”.

Muốn làm tốt những việc nói trên, cán bộ và đảng viên:

- Phải thông suốt và thực hiện đúng chính sách của Đảng và Chính phủ, đồng thời phải giải thích cho mọi người hiểu thật thấu và làm cho đúng.

- Phải đi đường lối quần chúng, không được quan liêu, mệnh lệnh và gò ép nhân dân. Nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân, tổ chức, giáo dục, động viên nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Chúng ta phải thật sự dân chủ với nhân dân và chuyên chính với bọn phản cách mạng, bọn phá hoại lợi ích của nhân dân.

- Phải thành thật lắng nghe ý kiến của người ngoài Đảng. Cán bộ và Đảng viên không được tự cao, tự đại, cho mình là tài giỏi hơn mọi người, trái lại phải học hỏi điều hay, điều tốt của mọi người.

Cán bộ làm tốt công tác Mặt trận phải tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy lãnh đạo công tác Mặt trận, phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận, làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận”.

“… Chính sách Mặt trận là một Chính sách quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Các cán bộ và đảng viên ta cần nắm vững và chấp hành đúng Nghị quyết Bộ Chính trị về vấn đề Mặt trận Dân tộc thống nhất.

Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam”²

                                                                                          Thái Nhựt

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |NGƯỜI 55 NĂM SƯU TẬP TEM VỀ BÁC HỒ
    

         Đường Trương Định thuộc phường Phước Hoà (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) mọi người ai cũng biết bác Hoàng Sỹ Huỳnh, năm nay 90 tuổi, 65 tuổi Đảng, luôn miệt mài, chăm chút, tỉ mỉ với các bộ sưu tập tem, trong đó nhiều nhất là tem về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ. Giới chơi tem ở các tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên luôn gọi ông là cây cổ thụ trong làng tem, con chim đầu đàn, vì đã có thâm niên 55 năm sưu tầm tem. Hiện nay, ông đã có một bộ sưu tập cả giải vàng, nhiều giải bạc tại các cuộc triển lãm tem bưu chính cấp khu vực và toàn quốc. Mới đây là giải đồng với bộ sưu tập “trái cây và đời sống con người” tại Jakarta (Indonexia).

         Nói chuyện với chúng tôi trong căn phòng nhỏ, với vô số các sách, báo, tập san phát hành về tem, bì tem, thư, và có cả giấy khen, bằng khen, ảnh lưu niệm triển lãm tem và những câu chuyện về Bác Hồ. Ông Huỳnh đã kể cho chúng tôi nghe cái “duyên” mà ông đến với nghề chơi tem: Ông tham gia cách mạng từ rất sớm vào năm 1933 tại quê nhà, lúc đó mới 17 tuổi. Năm 1941 lên Đà Lạt tham gia thành lập Đội tự vệ cứu quốc, nông dân cứu quốc và tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền tại đây. Sau cách mạng Tháng Tám thành công, ông là lính Trung đoàn 120 từng tham gia ở chiến trường Tây Nguyên. Giữa năm 1953, nhận được lá thư của đứa em trai từ quê nhà Nghệ An gửi lên, trên bì tem  thấy có hình Bác Hồ, mặc dù chưa một lần gặp Bác, song từ chiếc phong bì có con tem này, ông luôn giữ kỹ để làm kỷ niệm, vì ông đã nghe kể nhiều các mẩu chuyện về Bác. Từ đó đến nay, ông luôn dày công nghiên cứu, sưu tầm tem về Bác Hồ, kể cả trong những năm gian khổ đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Những con tem sưu tầm được về Bác Hồ đã theo hành trang trong suốt trọn đời binh nghiệp của ông và cho đến hôm nay. Với hàng trăm các con tem và bì thư đủ loại, đủ màu sắc, kích thước liên quan đến Bác Hồ, đối với bác Huỳnh là cả một tài sản quý giá. Trong số đó, có bộ tem Chân dung Bác Hồ cùng chiếc phong bì đã ngả màu, nhưng trên đó vẫn giữ và bảo quản kỹ còn hàng chữ: “Vô cùng thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến”. Đối với bộ tem này, ai có dịp đến xem ở các buổi triển lãm, đều dễ dàng nhìn thấy, được phát hành năm 1969 sau khi Bác Hồ qua đời. Ông Huỳnh đã cẩn thận cắt mảnh vải bố hai màu đen và đỏ dán thêm lên góc phong bì, từ đó đến giờ như một cách thể hiện sự tiếc thương vô hạn, tấm lòng của ông đối với Bác. Những bộ khung tem như: Đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Vần thư Bác dạy, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mãi soi sáng đời ta… cũng được trân trọng trang trí trên khung gương cỡ lớn,  nghiên cứu với 6 chương được sắp xếp thứ tự theo các chủ đề năm tháng của người từ làng Sen, cho đến ngày cách mạng Việt Nam thắng lợi, Bắc Nam sum họp một nhà. Trong đợt triển lãm tem tại Bưu điện tỉnh Khánh Hoà năm 2009 với chủ đề: “Mừng Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại” người ta lại thấy hình dáng ông Hoàng Sỹ Huỳnh trong bộ đồ cựu chiến binh bên các khung tem về Bác Hồ. Quả thật nếu ai đã từng tiếp xúc với ông Huỳnh và nghe ông kể về sự ra đời từng con tem theo dòng sự kiện lịch sử, trong đó những bộ tem về Bác Hồ là cả một bài học về lòng yêu thương con người, là cuộc đời của một vị lãnh tụ với lối sống giản đơn, khiêm tốn và thân tình.

         Hơn 55 năm qua, ông Hoàng Sỹ Huỳnh vẫn ngày ngày đam mê công việc này, những con tem nhỏ, nhưng giá trị thật lớn và giá trị tem là chuyện nhỏ, tinh thần của Bác trên con tem mới là đáng trân trọng hơn cả. Ông tâm sự: “Tôi rất quý các bộ tem về Bác Hồ này, và muốn lưu giữ nó mãi mãi. “Tài sản” này muốn để lưu truyền cho con cái đời sau, đó cũng là cách để giáo dục và nhắc nhở mọi người hãy học tập và làm theo tấm gương của Bác. Phải nói rằng công việc của ông Hoàng Sỹ Huỳnh là rất trân trọng và đáng quý, đó là những tình cảm, tâm huyết, là hạnh phúc, niềm vui của đời ông ở tuổi 90 đã giành những ngày tháng còn lại của đời mình cho lý tưởng của Đảng²       

                                                                          La Văn Bình

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |“Dòng suối mát” giữa đại ngàn


      
Ở tuổi 90, cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Phạm Đức Trinh vẫn thong dong, chậm rãi đến từng thôn để làm dịu những điểm nóng, động viên, hướng dẫn đồng bào H’rê quê ông cách làm ăn. Nơi nào cần là cụ Trinh có mặt. Ông được ví như "dòng suối mát" giữa đại ngàn.

Vẫn như dòng suối Lệ Trinh, xã Ba Chùa (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) quê ông quanh năm nước chảy, cụ Trinh vẫn cần mẫn làm những việc ích nước, lợi dân. Với cụ Trinh, không phải từ khi có cuộc vận động ông mới làm theo Bác, mà chuyện làm theo, ông đã thực hiện cách đây hàng nửa... thế kỷ. Trong gian phòng treo đầy Huân Huy chương, các loại bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Cụ Trinh kể, hình ảnh Bác Hồ lo lắng, ân cần hỏi han các cháu đồng bào dân tộc miền Nam ở Trường Dân tộc huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) trong một lần hiếm hoi mà ông vinh dự được gặp Bác Hồ, dù chuyện xảy ra đã 56 năm làm ông nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Ấn tượng với tấm lòng bao la của Bác, ông tự nhủ phải học nhiều ở Bác, phải biết yêu thương đồng bào, gần gũi với dân. Nghĩ thế nên suốt quãng đường theo cách mạng, rồi 30 năm về làm "dân vạn đại", cái lý của cụ già người H’rê này rất rõ, "cái nào có lợi cho dân thì làm, cái nào không lợi thì bỏ". Hết tuổi làm việc Nhà nước, cụ Trinh về quê. Quê ông, thôn Lệ Trinh, những năm đầu thập niên 80 nghèo xơ xác. "Người dân mình khi ấy một bộ phận thì trông chờ ỷ lại Nhà nước, một bộ phận khác chỉ biết phá rừng làm rẫy, rừng theo năm tháng mất đi còn dân nghèo thì cứ nghèo. Phải làm cho dân thay đổi tập tục sản xuất, thay nếp nghĩ ỷ lại cấp trên", cụ Trinh nhớ lại. Rồi ông đến từng nhà vận động bà con "phải làm ăn theo kiểu mới". Một việc làm hơn ngàn lời nói, ông xắn tay ra đồng làm ruộng, dắt trâu đi cày, nơi nào thiếu nước thì trồng dứa, trồng mì. Thấy ông già ngoài 60 từng là chủ tịch huyện mà còn ra đồng cày cấy, rồi lên núi trồng thơm, trồng chuối, đồng bào H’rê ở Lệ Trinh cứ thế làm theo. Nhiều người chịu khó làm ăn không chỉ lo no cái bụng mà còn có của ăn, của để. Vào những năm 90, thôn Lệ Trinh từ một vùng nghèo đã trở thành vựa dứa, vựa chuối của cả huyện. Đến mùa thu hoạch, đồng bào hớn hở dắt díu từng đoàn gùi dứa, chuối xuống chợ huyện bán cho người dưới xuôi. Cuộc sống nhờ đó mà khấm khá lên. Những người chí thú làm ăn như: Phạm Văn Chênh, Phạm Thị Lệ, Phạm Văn Long... trở nên dư dả. Con cái lớn lên dựng vợ gả chồng còn được họ chia tài sản, vốn làm ăn. "Họ làm hay đến mức còn được huyện đưa đi báo cáo điển hình nông dân sản xuất giỏi cơ đấy"- cụ Trinh cười. Ông Phạm Văn Chênh, tuổi ngoài 60, nói về cụ Trinh đầy hàm ơn: "Không có ông ấy chỉ bảo có lẽ gia đình tui chẳng được như bây giờ. Mà không riêng gì tui, dân làng này ai cũng biết ơn cụ Trinh cả".

Thấy ông bảo ban, làm những việc có lợi cho dân nên lời nói của ông có sức hiệu triệu mạnh mẽ đối với bà con trong xã. Không chỉ là người cầm tay chỉ việc cho bà con cách làm ăn, mà ông còn là ngọn cờ đầu trong việc đẩy lùi tệ cầm đồ thuốc độc.

 Ông "làm mát" những việc tranh chấp đất đai, hòa giải mối bất hòa trong cuộc sống của nhiều gia đình, đặc biệt là đẩy các đối tượng truyền đạo trái pháp luật ra khỏi thôn, xã. "Nơi nào có điểm nóng là mình đến nói chuyện, chỉ cần một hũ rượu cà rỏ thôi, gọi hết bà con lũ làng đến quây quần nói chuyện. Tui lấy Bác Hồ làm hình tượng. Kể nhiều chuyện về Bác Hồ, rồi bản thân mình làm chứng, khuyên bà con dân làng phải làm theo Bác, theo Đảng, chỉ làm việc tốt, đoàn kết, chăm lo làm ăn chứ đừng làm những điều xằng bậy. Thế là bà con nghe mình"-ông nói nhẹ tênh. Mà thật, ở đâu chứ thôn Lệ Trinh, rồi ở cả xã Ba Chùa, tệ cầm đồ thuốc độc vốn "ăn sâu" trong đời sống của đồng bào đã được đẩy lùi từ nhiều năm nay. Thôn, xã chẳng một ai theo đạo cả. Đồng bào Lệ Trinh đùm bọc, đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh²

                                                                       Hoàng Triều

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |Người phụ nữ hết lòng với công tác Mặt trận

         Ở xã An Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), nhắc đến cô Hai Cúc, tên thật là Nguyễn Thị Cúc, mọi người đều biết đến chị với một tấm lòng quý mến. Ông Trần Nguyên Phấn, Chủ tịch UBND xã An Thủy nhận xét, cô Hai Cúc là một trong những người đã đóng góp rất nhiều công sức và tâm huyết vào công cuộc xây dựng và đổi mới xã nhà.

Năm 1965, khi mới 16 tuổi, cô thôn nữ vùng biển Hai Cúc đã sớm tham gia cách mạng với nhiệm vụ giao liên mật. Những lần bị địch bắt, tra khảo không làm tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của người phụ nữ này khuất phục. Sau giải phóng, cô tiếp tục tham gia công tác chính quyền địa phương: Hội đồng An ninh trật tự ấp An Lợi (tương đương Trưởng ấp bây giờ), cán bộ phụ nữ… Dù ở vai trò, nhiệm vụ nào, cô cũng luôn góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ, tăng khả năng làm giàu chính đáng cho chị em phụ nữ nơi đây. Năm 2000, cô đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp An Lợi. Ấp An Lợi gồm 33 tổ nhân dân tự quản (NDTQ), 791 hộ dân với 3.275 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề làm lưới, đi ghe cào, nuôi trồng thủy sản... Là Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, cô nắm rõ vị trí nhà ở, đời sống kinh tế, thậm chí là cả tâm tư, nguyện vọng của người dân trong ấp mình và thường xuyên phản ánh với UBND xã về tình hình đời sống của nhân dân trong ấp; đồng thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân.

Hiểu được nhiệm vụ của người cán bộ Mặt trận là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cô Hai Cúc không chỉ tích cực làm nhiệm vụ tuyên truyền, mà bản thân và gia đình cô đều gương mẫu, đi đầu thực hiện. Đó là những lần vận động đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, quỹ an ninh quốc phòng, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Do đặc điểm của xã là đa số người dân thường đi biển, không thường xuyên có mặt ở địa phương, nên công tác tuyên truyền, vận động của cô gặp không ít khó khăn. Tuy năm nay đã 62 tuổi, nhưng cô vẫn lặn lội, không sợ khó, sợ cực, tranh thủ từng dịp, cơ hội đến thăm người dân trong ấp để gặp gỡ, trò chuyện, vận động. Cô phụ trách 12 tổ NDTQ của ấp, lịch sinh hoạt tổ từ ngày 6 đến ngày 17 (âm lịch) hàng tháng, cô đều tham gia họp cùng bà con. Thông qua đó, người nữ cán bộ Mặt trận có dịp gặp gỡ, nắm được tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của từng hộ gia đình trong ấp. Đây là điều kiện thuận lợi để cô có thể hòa giải thành công các mâu thuẫn trong khu dân cư. Cô tâm sự, muốn hòa giải thành thì người cán bộ hòa giải phải hiểu được “nguồn cơn, ngọn ngành sự việc”, có như vậy mới đưa ra lời khuyên “chí tình hợp lý”, giúp hai bên thấu hiểu nhau, không còn tranh chấp. Trong ấp có vụ tranh chấp  đất của hai gia đình, bằng kinh nghiệm sống, kiến thức pháp luật và tình cảm xóm giềng, cô đã phân tích, vận động hai bên tranh chấp hiểu, thông cảm, hòa hợp lẫn nhau. Từ đó, không chỉ hai hộ dân này mà những người khác đã hiểu nhiều hơn về chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn mối quan hệ tình làng nghĩa xóm. Từ năm 2005, Mặt trận ấp do cô Hai Cúc làm nòng cốt đã phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể vận động tiền, ngày công lao động xây dựng 6 căn nhà tình thương. Bên cạnh công tác Mặt trận, cô còn được bà con xã viên tin tưởng bầu vào Ban Quản trị Hợp tác xã Thủy sản của xã, với nhiệm vụ kiểm tra quá trình mua bán nghêu để tránh sự gian lận của thương lái. Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cô Hai còn là người phụ nữ đảm việc nhà, luôn quan tâm chăm sóc gia đình, là tấm gương sáng cho các con noi theo.

Cô Hai chia sẻ: “Với phương châm nói ít làm nhiều, hành động cụ thể, thiết thực, công khai minh bạch trong mọi hoạt động nên nhân dân ấp An Lợi luôn có sự đoàn kết, đồng thuận cao. Tôi coi đó là hiệu quả trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”²

                                                                          Thiên Hương

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |


     
Người cựu chiến binh Vượt lên số phận

 

         Trở về trong chiến tranh và may mắn vẫn còn lành lặn, với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, anh Nguyễn Bá Thụ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang không cam chịu đói nghèo, tiếp tục lao vào cuộc chiến mới chống đói nghèo. Nhưng số phận thật trớ trêu, trong một lần lao động, cái máy vò "lộn nhào" đã cướp đi của anh bàn tay trái.

 

Ngồi trước anh, tôi cũng như nhiều người khác nghĩ anh là thương binh với một bên tay trái không còn. Nhưng anh lắc đầu, kể, tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1978 đến năm 1982 xuất ngũ trở về địa phương. Sau 2 năm anh xây dựng gia đình và ra ở riêng, được bố mẹ cho mảnh đất với 2 sào ruộng làm vốn. Cuộc sống khó khăn, anh luôn trăn trở phải làm gì để đủ ăn và có điều kiện chăm sóc các con. Anh bàn với vợ mua máy sản xuất bột dong về để chế biến bột dong theo cách thủ công. Ngoài thời gian làm ruộng, 2 vợ chồng tranh thủ làm đêm, mỗi vụ cũng được 2 tấn bột dong, thu được 800.000 đồng. Có chút vốn, năm 1990, anh mua 2 con lợn nái về nuôi. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình đã ổn định hơn. Năm 1992, anh lại quyết định đầu tư vốn mua một cái máy vò "lộn nhào" phục vụ sản xuất. Nhưng do sơ ý, trong một lần làm việc, cái máy vò đã vò nát bàn tay trái của anh. Một tháng nằm viện, cũng là một tháng anh trằn trọc suy nghĩ không đêm nào yên giấc. Đã có lúc anh nghĩ mình trở thành người tàn phế, vô dụng. Vết thương lành, anh liền dùng bàn tay còn lại để thử phát nương, bổ củi. Nhưng với một bàn tay, mọi hành động không theo sự điều khiển của anh. Lần đầu chưa được, anh lại làm tiếp và cứ thế làm nhiều lần cho bằng được thì thôi.

 

Bằng nghị lực, anh đã làm chủ được đôi tay "thiếu hụt" của mình. Những công việc đơn giản, anh vẫn có thể giúp được vợ con. Hai vợ chồng dành dụm được một cây vàng, anh đem bán để mua xe trâu. Anh đã nghĩ đơn giản, tự đi xe đạp được thì chắc điều khiển xe trâu cũng không khó. Nhiều lần, con trâu chồm lên, cả người và xe cùng đổ xuống đường, nhưng anh không nản chí. Đến vụ, anh chuyển bột dong từ nhà ra bến đò dài 7 km bằng cỗ xe trâu ấy. Ngoài ra, anh còn nhận chở các loại hàng hóa khác phục vụ bà con trong thôn, trong xã. Ngoài xe trâu, anh bán thêm hàng tạp hóa, phát triển chăn nuôi lợn kết hợp với làm đậu phụ và dịch vụ máy xay xát. Nhà anh trở thành hộ có kinh tế khá của xã. Ai cũng mừng cho anh và thầm khâm phục nghị lực của người CCB. Năm 2008, vợ anh bị bệnh đã qua đời để lại anh với 4 người con đang tuổi ăn, tuổi học. Vượt lên nỗi đau, anh càng quyết tâm làm kinh tế và nuôi dạy các con trưởng thành. Anh hùn vốn cùng bạn mua máy chế biến tinh bột dong để nâng cao giá thành sản phẩm và mua xe ô tô chuyên chở hàng hóa phục vụ bà con. Từ 1 ha dong của gia đình, mỗi năm anh thu được hơn 10 tấn tinh bột dong. Mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình anh đạt hơn 150 triệu đồng, trừ chi phí thu được hơn 90 triệu đồng. Cũng trong năm 2008, anh Thụ được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã. Anh đã cùng Hội CCB xã duy trì sinh hoạt hàng tháng, củng cố, kiện toàn những chi hội yếu, kém; xây dựng quy chế hoạt động cụ thể… từ đó, tạo được lòng tin của hội viên đối với tổ chức hội. Đến nay, Hội CCB xã có 12 chi hội, với 94 hội viên. Hội CCB xã còn tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện gần 100 triệu đồng cho 89 hộ hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế. Các phong trào thi đua "CCB gương mẫu", CCB giúp nhau phát triển kinh tế... đều được hội triển khai cụ thể đến từng hội viên, lấy đó làm cơ sở để đánh giá, xếp loại các chi hội. Cán bộ, hội viên CCB còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Anh Thụ cho biết: "Trong những năm qua, phong trào Hội đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Năm 2010, Hội CCB xã được xếp loại vững mạnh xuất sắc. Toàn xã có 8 hội viên có mô hình kinh tế đạt từ 50 đến trên 150 triệu đồng/năm.

 

Chia tay anh Thụ, chúng tôi biết, trăn trở của anh cũng là trăn trở chung của đội ngũ cán bộ xã. Bởi, Lực Hành vẫn đang là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn² 

 

                                                                         Phạm Huyền

 

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |


       Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2009     
     Các điển hình tiêu biểu trong CVĐ TDĐKXDĐSVH ở KDC (2004-2009)
     Đối ngoại nhân dân MTTQ (2004-2009)


    Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TTCTMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn