Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TIN HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN 


Hội nghị tập huấn quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt các kiểu bào tiêu biểu là ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII

Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII

Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất, khóa VIII

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân hội đàm với Đoàn Tổng Liên hiệp Bình đẳng xã hội toàn Liên bang Đức

Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ banTrung ương MTTQ Việt Nam năm 2014, trọng tâm phối hợp năm 2015

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh kỷ niệm 10 năm thành lập

Hội thảo: “Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam: Từ chính sách đến thực tiễn”

 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Hội Thánh tin lành Trưởng lão Việt Nam

Hội nghị đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác và chương trình phối hợp đến năm 2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc

Hội nghị sơ kết Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015Hội nghị sơ kết Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015

Ngày 06/01, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo báo cáo kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, đã truyền tải những nội dung cụ thể tới mọi người dân; vận động thông qua việc xây dựng các mô hình điểm lồng ghép vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và đưa vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Vì thế, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân được nâng lên, các khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Đồng thời hướng các nội dung trọng tâm là tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện gia đình, khu dân cư bảo đảm trật tư ATGT, gắn với các hoạt động cụ thể của các hội viên, đoàn viên các tổ chức thành viên.

Trong năm qua, công tác xây dựng các mô hình điểm được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch; các tổ nòng cốt, tổ tự quản đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Luật giao thông đường bộ. Phong trào vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông” đã có tác động tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Có được kết quả trên là nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân với phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Công tác phối hợp tổ chức, thực hiện giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố ngày càng chặt chẽ, thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, biện pháp cụ thể nên công tác đảm bảo trật tự ATGT thu được kết quả thiết thực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo Báo cáo kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Một số đại biểu cho rằng, để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày càng đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới, cần tập trung vào công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức hành vi của người dân; cần đưa tiêu chí bảo đảm trật tự an toàn giao thông làm cơ sở bình xét, công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm về vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh các ý kiến góp ý là cơ sở xây dựng chương trình công tác năm 2015 thiết thực hơn, phát huy được vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ đó tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, trong năm 2015 cần xác định rõ trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt tại các vùng trọng điểm để nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông; cần nhân rộng mô hình điểm đã được xây dựng trong những năm qua, đồng thời xây dựng mô hình mới cùng với việc lựa chọn địa bàn và nội dung sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần biểu dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc; tiếp tục gắn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngày càng đạt được kết quả thiết thực.

                                                                                                                        Minh Phượng

[ Về đầu trang ]


Hội nghị đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác và chương trình phối hợp đến năm 2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc

Ngày 15/01, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam: Lê Bá Trình, Bùi Thị Thanh; đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, các Vụ của hai cơ quan.

Theo báo cáo, chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012 – 2016 đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nội dung của Chương trình và thực tế tình hình thực tiễn từng địa phương, vùng miền, hai bên đã xác định rõ nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp.        

Sau 03 năm thực hiện, Chương trình đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi. Các nội dung của chương trình đều được hai bên triển khai thực hiện một cách tích cực và có hiệu quả. Việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, biện pháp chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác dân tộc, tập huấn cho người có uy tín giúp cho họ nâng cao trình độ, nắm bắt được những kiến thức cơ bản về vận động, tuyên truyền ổn định ở thôn bản. Qua đó cũng góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, hai bên đã phối hợp góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc, cùng với cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước đã giúp cho kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi từng bước phát triển, góp phần làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Ủy ban Dân tộc và chương trình phối hợp đến năm 2016. Một số đại biểu cũng đưa ra kiến nghị, đề xuất về chương trình phối hợp công tác trong thời gian tới như: phối hợp trong xây dựng đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức giám sát các cấp trong triển khai chính sách đối với dân tộc thiểu số; chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, về chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, trong thời gian qua công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần trong vùng đồng bào dân tộc có sự thay đổi lớn với nhiều điểm sáng, kinh nghiệm hay. Đồng bào các dân tộc đã vươn lên, vượt khó thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đồng chí nhấn mạnh, vùng đồng bào dân tộc ngày càng ổn định là nhờ chủ trương, sự lãnh đạo nhất quán, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, nhờ vào sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Đồng chí Giàng Seo Phử đề nghị trong thời gian tới, cần phân công rõ trách nhiệm cụ thể của mỗi cơ quan, hai bên cần tập trung nghiên cứu, đề xuất những danh mục bổ sung để đưa vào chương trình phối hợp. Công tác phối hợp giữa hai bên cần tập trung vào xây dựng các chính sách xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc; tuyên truyền giáo dục, cải tạo phong tục tập quán; tập trung vào công tác chính sách cán bộ dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

                                                                                                            Minh Phượng

[ Về đầu trang ]


Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Hội Thánh tin lành Trưởng lão Việt Nam

Ngày 16/01, tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam do Mục sư Điểu Bôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thay mặt Đoàn đại biểu Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam, Mục sư Điểu Bôi cảm ơn Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đã dành thời gian tiếp, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua đã tạo điều kiện, giúp đỡ Hội thánh tổ chức thành công Đại hội đồng nhiệm kỳ I và Đại hội đồng nhiệm kỳ II. Mục sư cũng mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Hội thánh trong hoạt động tôn giáo. Nhân dịp năm mới, Mục sư Điểu Bôi cũng gửi lời chúc Tết tốt đẹp tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chúc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình gửi lời chúc sức khỏe tới các vị trong Đoàn cũng như Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam, cảm ơn Đoàn đã tới thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định, trong thời gian qua, Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam ngày càng phát triển, hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra với phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nhấn mạnh, Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam không chỉ tạo niềm tin trong bà con tín đồ mà còn tạo được niềm tin trong nhân dân cả nước; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Lê Bá Trình ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Đoàn và hy vọng Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

                                                                                                                        Minh Phượng

[ Về đầu trang ]


Hội thảo: “Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam: Từ chính sách đến thực tiễn”

Sáng 17/1, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo Tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam: Từ chính sách đến Thực tiễn. Đến dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban  Khoa học – Công nghệ - Môi trường của Quốc hội và các đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương và một số địa phương.

Báo cáo đề dẫn do GS Trần Đức Viên, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng: Những năm gần đây, khi nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu thì ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng đứng trước nhiều thách thức. Tăng trưởng nông nghiệp thời gian qua vẫn chủ yếu theo hướng tăng diện tích, tăng vụ và thâm dụng các yếu tố đầu vào như: lao động, vốn, vật tư và các nguồn lực tự nhiên khác. Các động lực cho sự tăng trưởng nông nghiệp dường như bị chững lại. Do đó, nông nghiệp, nông thôn, nông dân đang rất cần những động lực mới để tăng trưởng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Báo cáo đề dẫn cũng nhận định "Mặc dù chiếm tỷ trọng 20% trong tổng sản phẩm quốc dân, nhưng tổng vốn đầu tư của toàn xã hội cho ngành nông nghiệp thấp, chỉ 5%-7% và đang có xu hướng giảm dần. Hệ quả là khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam thấp, vì trình độ khoa học công nghệ sản xuất và tính phân mảnh, manh mún của sản xuất. Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu của nông nghiệp Việt Nam vẫn là nông trại gia đình. Chuỗi giá trị nông sản hiện chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu hình thành và ở một số ngành hàng. Đặc biệt, doanh nghiệp chưa làm tốt vai trò dẫn dắt, động lực công nghệ cao của nông nghiệp, trong khi nông dân thì đơn lẻ, thiếu vốn và không tham gia vào các liên kết ngang, dọc trong chuỗi giá trị". Cũng theo GS Trần Đức Viên, các tiểu ngành nông nghiệp hiện nay, từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản… đều đang có những bất cập. Vì vậy, để tiếp tục phát triển và đổi mới, ngành nông nghiệp cần thực hiện đề án tái cơ cấu một cách hiệu quả và bền vững, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện các chính sách cho phát triển nông nghiệp nông thôn đang thực hiện, đề xuất những chính sách mới cần thiết cho quá trình tái cơ cấu; các khía cạnh quy hoạch vùng sản xuất và vùng chế biến sâu nông sản, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch nguồn lực tích tụ tăng quy mô sản xuất nông nghiệp.

Tại hội thảo các ‎ đại biểu đều khẳng định: Gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế, nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Năm 2014, lần đầu tiên, giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp đạt trên 30 tỷ USD. Nông nghiệp là chỗ dựa quan trọng trong bối cảnh kinh tế suy thoái toàn cầu. Tuy nhiên, nông nghiệp nước ta vẫn chưa thực sự phát triển bền vững, khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm nông sản chưa cao, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, chưa hình thành chuỗi giá trị nông sản, thu nhập của cư dân nông nghiệp thấp. Thực trạng này đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp một cách toàn diện và khoa học hơn. Các đại biểu cũng khẳng định: Tái cơ cấu nông nghiệp phải đảm bảo an ninh về dinh dưỡng, không phải chỉ có an ninh lương thực. Đầu tư công để tái cơ cấu nông nghiệp cần được thực hiện có trọng điểm, không tràn lan, giúp nông dân ở vùng khó khăn, đói nghèo đáp ứng được lương thực, thực phẩm và nông dân ở vùng nông nghiệp hàng hóa nâng cao năng lực cạnh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: để tái cơ cấu nền nông nghiệp thì yếu tố cơ bản là đơn vị sản xuất ở cơ sở phải thay đổi. Thực tế lâu nay hộ là đơn vị sản xuất ở cơ sở. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Ở Việt Nam với khoảng 10 triệu hộ sản xuất ở cơ sở trong quá trình hội nhập quốc tế nếu không có tổ chức thì sẽ rối loạn không thể xuất khẩu cũng như cạnh tranh được với hàng hóa bên ngoài. Chính vì vậy việc tái cơ cấu nền nông nghiệp phải bắt đầu từ tái cơ cấu đơn vị sản xuất cơ bản của Việt Nam đó là hợp tác xã, hoặc liên kết giữa hộ và doanh nghiệp. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh việc tái cơ cấu nền nông nghiệp phải bắt đầu từ việc tái cơ cấu hệ thống thu mua sản phẩm nông nghiệp của nông dân, tái cơ cấu thị trường cung cấp đầu vào và thu mua sản phẩm nông nghiệp. Cùng với đó phải xác định được những sản phẩm quốc gia, thiết lập mối quan hệ tốt giữa khoa học với nông dân để đưa những kết quả khoa học đến với nông dân một cách hiệu quả nhất cũng như phải hình thành thị trường bảo hiểm nông nghiệp, tái cơ cấu chi của nhà nước cho nông nghiệp…

Tùng Lâm

[ Về đầu trang ]


Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh kỷ niệm 10 năm thành lập

Ngày 19 tháng 01 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh đã long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và đón nhân Huân chương Nhà nước trao tặng (19/01/2005 – 19/01/2015).

Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương có ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; bà Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; và hàng ngàn tặng ni phật tử tới hưởng ứng, chúc mừng Đại lễ.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Đ/c Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Thượng toạ Thích Đạo Quang, Phó Trưởng Ban trị sự và Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Chánh Thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh

Năm 2005 toàn tỉnh có 65 tăng ni, 90 nghìn phật tử, 67 chùa sau 10 năm phát triển, hiện nay trên toàn tỉnh có trên 500 vị tặng, ni, 168 nghìn phật tử, 159 ngôi chùa. Phát huy nguồn lực xã hội hóa trong 3 nhiệm kỳ qua tổng mức đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc tâm linh phục vụ đời sống tín ngưỡng, tinh thần của tín đồ Phật giáo lên tới gần 2000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều công trình quy mô lớn như: chùa Đồng, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, chùa Ba Vàng, Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm… Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục, tổ chức nhiều lễ hội mang tính chuẩn hoá về mặt nghi lễ; chủ động hướng dẫn tăng, ni đơn giản hoá, tiết kiệm trong nhiều nghi lễ, phát huy văn hoá truyền thống của dân tộc... Qua đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong lòng Giáo hội và dân tộc.

Với những thành tích đạt được, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba; Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao tặng Huân chương Đại đoàn kết của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình đã trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Thượng tọa Thích Đạo Quang, Phó trưởng ban Trị sự và Thượng tạo Thích Đạo Hiển, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

                                                                                   Nguyễn Hoàng Tuấn, Ban Tôn giáo

[ Về đầu trang ]


Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 21/1/2015, tại Hà Nội, Đảng uỷ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội  nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch  -  Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn; đại diện Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ đã xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó nổi bật là phối hợp với Đảng đoàn, Ban Thường trực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014, đặc biệt là nhiệm vụ chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán  bộ, đảng viên và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được coi trọng; công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc và đã hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2014; triển khai thực hiện "Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014" đạt một số kết quả bước đầu; các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ cả về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và hoạt động phong trào. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhằm xây dựng các chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong năm 2015, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng năm 2015 như: tăng cường công tác thông tin thời sự, chính sách cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; tăng cường công tác lãnh đạo đại hội các chi bộ, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ngay từ đầu năm 2015; thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Đảng đoàn và Thủ trưởng cơ quan; quan tâm động viên đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã đạt được trong năm 2014. Đồng chí Vũ Trọng Kim đề nghị trong năm 2015, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt  Nam lần thứ VIII.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã tặng giấy khen cho 5 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 34 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương Oanh

[ Về đầu trang ]


Tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ banTrung ương MTTQ Việt Nam năm 2014, trọng tâm phối hợp năm 2015

Chiều 21/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014, trọng tâm phối hợp năm 2015. Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác phối hợp năm 2014 do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh việc  thực hiện quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế- xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy dân chủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng Đảng, Nhà nước góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Trên lĩnh vực tham gia xây dựng pháp luật, Chủ tịch nước cùng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có sự phối hợp tích cực triển khai thi hành Hiến pháp 2013, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân qua đó góp phần nâng cao nhận thức chung của xã hội về Hiến pháp. Việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, xét đặc xá; tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên do hai bên phối hợp đã có bước chuyển biến về chất.

Cũng trong năm qua, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã có nhiều chuyến công tác tới những nơi trọng yếu về biển đảo, động viên các lực lượng và bà con yên tâm phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” "Ngày vì người nghèo” tiếp tục được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Tại hội nghị các đại biểu cho rằng việc thực hiện quy chế phối hợp thời gian qua đã góp phần tạo niềm tin cho nhân dân, sức mạnh đoàn kết đại đoàn kết toàn dân tộc càng được củng cố. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước hiện nay việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tập trung vào giải quyết một số vấn đề bức xúc đặt ra đối với đất nước và đời sống nhân dân.

Về nhiệm vụ trong năm 2015 Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất phối hợp củng cố, mở rộng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các phong trào thi đua yêu nước nhằm  duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; Phối hợp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Phát biểu tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng để giám sát đạt hiệu quả cần thu hút nhiều hơn các tổ chức thành viên của MTTQ và nhân dân cùng tham gia. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong năm 2014, MTTQ thống nhất cùng Chính phủ triển khai việc tổng rà soát chính sách đối với người có công, bên cạnh việc tham gia của các tổ chức chính trị- xã hội cũng có các đoàn thể khác như Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội thân nhân liệt sĩ, Hội nạn nhân chất độc da cam cùng tham gia. MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư tham gia vào giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở, phối hợp với Tổng hội y học Việt Nam, Hội y dược giám sát cơ sở y tế ngoài công lập.Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đây là việc làm mới nên cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Về đề nghị có những trao đổi chuyên đề giữa hai bên Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước hai bên có thể phối hợp mở tọa đàm “Tri thức việt kiều chung tay xây dựng đất nước” để gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước. Bên cạnh đó Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Mặt trận Tổ quốc sẽ chọn một số vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài không giải quyết được để giám sát trên cơ sở đó báo cáo với Chủ tịch nước phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao việc phối hợp giữa hai cơ quan đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế-xã hội. Hai bên đã chú trọng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phối hợp tích cực trong việc thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tăng cường công tác giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và đại biểu dân cử, phối hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những kết quả này góp phần vào thành công chung của đất nước trong năm qua. Năm 2015 là năm đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Văn phòng Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường phối hợp để chuyển tải nhanh chóng và kịp thời ý kiến phản ánh của nhân dân đến Đảng và Nhà nước. Chủ tịch nước cũng lưu ý, hai bên rà soát quy chế phối hợp để điều chỉnh, bổ sung và lựa chọn được những vấn đề trọng tâm nhằm đưa công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực sự hiệu quả./.

Đức Thuận

[ Về đầu trang ]


Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân hội đàm với Đoàn Tổng Liên hiệp Bình đẳng xã hội toàn Liên bang Đức

Ngày 22/1/2015 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Liên hiệp bình đẳng xã hội toàn Liên bang Đức do Ngài Rolf Rosenbrock, Chủ tịch dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi Hội đàm, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã thông báo với Ngài Rolf Rosenbrock về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam và một số kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam còn phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế tiếp tục phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Ngài Rolf Rosenbrock vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và CH Liên bang Đức đã không ngừng được củng cố và phát triển. Sự hợp tác bước đầu giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Tổng Liên hiệp Bình đẳng xã hội toàn Liên bang Đức gần đây đang bước vào những nội dung cụ thể, thiết thực.

Hai bên đã thống nhất việc đẩy mạnh thực hiện Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên hiệp Bình đẳng xã hội toàn Liên bang Đức giai đoạn 2015 – 2019 với các nội dung như: tăng cường mở rộng các hình thức giao lưu giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Tổng Liên hiệp bình đẳng xã hội toàn Liên bang Đức; Hai bên tổ chức trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị, tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên hiệp bình đẳng xã hội toàn  Liên bang Đức.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên hiệp bình đẳng xã hội toàn Liên bang Đức sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, thực hiện tốt nội dung trong Bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết, góp phần vào việc tăng cường và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Đức trong giai đoạn mới.

Phương Oanh

[ Về đầu trang ]


Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII

Trong hai ngày 24 và 25/1, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam khóa VIII. Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; các vị Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: Hội nghị lần này, UBTWMTTQ Việt Nam sẽ nghe các báo cáo và quyết định các nội dung kết quả công tác Mặt trận năm 2014 và Chương trình thống nhất hành động năm 2015; Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khóa VIII; Quy chế hoạt động của UBTW Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam khóa VIII; các kiến nghị, quy chế thi đua khen thưởng của UBTWMTTQVN; Nghị quyết về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN và việc bổ sung Ủy viên UBTWMTTQ Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là Hội nghị được tổ chức với các nội dung, nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định nội dung hoạt động của UBTWMTTQ Việt Nam trong cả nhiệm kỳ 2014-2019.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận năm 2014 và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của UBTW MTTQ Việt Nam năm 2015 do đồng chí  Vũ Trọng Kim Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam  khẳng định: năm 2014 hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, "Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ các tỉnh, thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo. Kết quả được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá tích cực. Các hoạt động vì người nghèo đã thu được những kết quả đáng kể, góp phần thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo bền vững. Tính đến ngày 15/12/2014, Ban vận động "Ngày vì người nghèo” Trung ương đã vận động và hướng dẫn các địa phương vận động ủng hộ "Quỹ vì người nghèo” ở 4 cấp được hơn 877 tỷ đồng, ủng hộ chương trình an sinh xã hội được 2.960 tỷ đồng,  dựng và sửa chữa được 26.263 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục nhận được sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, được đông đảo các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và doanh nhân đồng tình hưởng ứng. Các hoạt động phối hợp tổ chức các phiên chợ hàng Việt, các hội chợ thương mại nhằm quảng bá giới thiệu hàng Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đạt được trong năm 2014. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu chiến lược của Đảng và đồng thời cũng là sứ mệnh cao cả và trách nhiệm to lớn của MTTQ Việt Nam. Vì vậy trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần thực hiện tốt các nhiệm vụ để thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đề cập đến một số nội dung cần tập trung, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các giai cấp, tầng lớp nhân dân; nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung.

Về các mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước trong năm 2015, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò là nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, mở rộng và nâng cao chất lượng toàn diện các phong trào, các cuộc vận động. Qua đó, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, học tập, công tác, nghiên cứu khoa học sáng tạo; khuyến khích mọi người tích cực đóng góp trí tuệ, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình; đồng thời nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, chăm lo cho người có công với nước, hỗ trợ những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống; đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, trong năm 2015, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2014 và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Báo cáo kiến nghị của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam về các ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân năm 2014; Quy chế hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII; Chương trình làm việc toàn khoá của Uỷ ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII; Quy định về việc công nhận, cho thôi làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nghị quyết về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2014 - 2019); Các đại biểu cũng thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thành lập các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; thông qua Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam...

Các đại biểu cũng đã tham gia góp ý về một số nội dung, như tăng cường hoạt động giám sát, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; chú trọng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; vai trò của hệ thống mặt trận các cấp trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng; tăng cường công tác thông tin đối ngoại...

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã giải trình một số vấn đề liên quan đến những ý kiến của đại biểu nêu ra; đồng thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Những thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu đối với các dự thảo báo cáo tại Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở, nền tảng để Ban Thường trực hoàn thiện cho các nội dung, nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định nội dung hoạt động của UBTWMTTQ Việt Nam trong cả nhiệm kỳ 2014-2019.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho các ông, bà nguyên là cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cũng đã tặng Cờ xuất xắc toàn diện, Cờ xuất xắc và Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014.

                                                                          Hoàng Quy 

[ Về đầu trang ]


Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất, khóa VIII

Ngày 23/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, khóa VIII. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các vị trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể ở Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh năm 2014 chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam đã đạt kết quả khá toàn diện. Đặc biệt là chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền theo các Quy chế 217, 218 của Bộ Chính trị và Hiến pháp năm 2013, tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới. Trước yêu cầu đặt ra cho công tác Mặt trận năm 2015 Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy dân chủ, trí tuệ và nhiệt huyết của mình, tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến đối với những nội dung mà Ban Thường trực trình ra Hội nghị.

Trong năm 2014, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII đề ra đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả toàn diện. Hệ thống Mặt trận đã tập trung mọi nỗ lực để thực hiện hiệu quả những công tác trọng tâm như: Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và chính quyền theo các Quy chế 217, 218 của Bộ Chính trị và Hiến pháp mới; đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới...

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung sau: Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2014 và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Báo cáo tình hình các tầng lớp nhân dân năm 2014; Quy chế hoạt động của Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII; Chương trình làm việc toàn khoá của Uỷ ban Trung ương và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII; Quy định về việc công nhận, cho thôi làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nghị quyết về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2014 - 2019); Cho thôi làm thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt - Đức và bổ sung thành viên của MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu cũng thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thành lập các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; thông qua Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đồng thời, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã giải trình một số vấn đề liên quan đến những ý kiến của đại biểu nêu ra; đồng thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch; những hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất. Những thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu đối với các báo cáo tại hội nghị này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở, nền tảng để Ban Thường trực hoàn thiện, nâng cao chất lượng các văn bản trình Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 – 25/1.

                                                                                     Hoàng Quy 

[ Về đầu trang ]


Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt các kiểu bào tiêu biểu là ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII 

Chiều 25/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với các kiểu bào tiêu biểu, là ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ, trao đổi với các kiểu bào tiêu biểu.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện kiều bào tiêu biểu tại các nước như Nhật Bản, Đức, Mỹ, Anh, Ba Lan, Đan Mạch, Hàn Quốc, Lào, Campuchia... thông tin một số nét cơ bản liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục tại các nước sở tại; đồng thời chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác tập hợp, vận động kiều bào tham gia các hoạt động cộng đồng, hướng về quê hương đất nước. Các kiều bào cho biết, bà con đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước, trong đó có những hoạt động hướng về biển, đảo quê hương. Bà con cũng thể hiện sự quan tâm đến việc làm thế nào để phát huy những tiềm năng rất lớn của người trí thức kiều bào; giảng dạy tiếng Việt cho con em kiều bào thế hệ thứ 2, thứ 3 cũng như các cơ chế thuận lợi cho kiều bào đầu tư về nước kinh doanh, sản xuất; quan tâm tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác liên quan đến kiều bào ...

Trao đổi tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp kiều bào và khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Ghi nhận những ý kiến đóng góp và chia sẻ tình hình thông tin cộng đồng kiều bào tại các nước, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc cung cấp thông tin về đất nước đến kiều bào là rất quan trọng và không thể để kiều bào thiếu thông tin chính thống về đất nước thông qua nhiều kênh khác nhau.

Về vấn đề giảng dạy tiếng Việt cho kiều bào hiện nay còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ có chương trình hành động cụ thể về đổi mới, hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Việt cho kiều bào. Đối với các vấn đề khác, Mặt trận Tổ quốc sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan, xem xét giải quyết cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong những năm tới những ý kiến của các kiều bào sẽ được Mặt trận tập hợp và sẽ có báo cáo chuyên đề hằng năm gửi tới các cơ quan chức năng nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn và hỗ trợ phát huy khả năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài./.

Theo TTXVN

[ Về đầu trang ]


Hội nghị tập huấn quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII

Ngày 27-1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII đến cán bộ chủ chốt của UBMTTQ các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế chở ra. Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam: Lê Bá Trình, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh; đại diện lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và hơn 150 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng các ban, đơn vị, Văn phòng Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố phía Băc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã nêu nội dung, mục đích chương trình tập huấn lần này có ý nghĩa  rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: để xây dựng cơ chế hoạt động của MTTTQ Việt Nam cần tuân thủ các yếu tố sau: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng; xuất phát từ quyền chính đáng của Nhân dân, đây là cơ sở chính để Mặt trận hoạt động, chọn lọc các vấn đề Nhân dân quan tâm; phát huy sức mạnh đồng bộ của các tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu; phối hợp với Đảng, Chính quyền các cấp để có cơ chế thực hiện phù hợp; nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ chuyên trách.

Về các phong trào do Mặt trận phát động, trong những năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình hay. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, cần phải làm sao đó để mỗi một khu dân cư đều có ít nhất một mô hình, tạo điều kiện để mọi người, mọi tổ chức thành viên đều được tham gia. Bên cạnh đó, Mặt trận đóng vai trò hiệp thương các tổ chức nhằm thu hút họ cùng thực hiện. Đồng thời, cần củng hơn nữa tổ chức chuyên trách của Mặt trận để nhân lực của Mặt trận trở nên đa năng, chuyên nghiệp hơn.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim đã giới thiệu tới các đại biểu Điều lệ MTTQVN. Điều lệ MTTQ Việt Nam (khóa VII) được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII MTTQVN (tháng 9 năm 2009). Qua 5 năm thực hiện, nhiều nội dung quy định trong Điều lệ tiếp tục thể hiện sự phù hợp với thực tiễn về mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của MTTQVN, đồng thời là cẩm nang quan trọng giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và chương trình hành động của Mặt trận. Tuy vậy, trước yêu cầu của thời kỳ mới, một số quy định trong Điều lệ đã thể hiện sự thiếu đầy đủ hoặc không còn phù hợp với thực tiễn đã đặt ra yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

Sau một quá trình tập trung biên soạn, xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Măt trận các cấp, các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBTƯMTTQVN qua các thời kỳ...Điều lệ MTTQVN (sửa đổi, bổ sung) đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQVN (tháng 9/2014) với sự đồng tình nhất trí cao của toàn thể đại biểu về dự Đại hội'

Tại Hội nghị các đại biểu sẽ được các báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam giới thiệu và trình bày các chuyên đề: Quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII MTTQ Việt Nam (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) trong hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; Điều lệ MTTQ Việt Nam; Chương trình làm việc toàn khóa của Doàn chủ tịch và Ủy ban TWMTTQ Việt Nam khóa VIII; Tiếp tục quán triệt thực hiện triển khai Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 217 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Dảng, xây dựng Chính quyền ban hành theo Quyết định số 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về các Đề án vận động dân tộc và Đề án công tác tôn giáo.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được trao đổi, thảo luận và nghe các đồng chí trong Ban Thường trực giải đáp nội dung của các chuyên đề.

 Hội nghị tập huấn quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII sẽ diễn ra trong ba ngày từ 27 đến 29/1/2015.

                                                                                      Hương Ly 

[ Về đầu trang ]


 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn