Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hàng ngày của mỗi người dân
 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân 

 
 

    TIN MỚI :                                                                    thông tin được cập nhật liên tục   SỐ 70   (8-2009 )


 KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Cần hoàn thiện quy chế lấy phiếu tín nhiệm cán bộ cơ sở

Cuộc vận động "ngày vì người nghèo" được mở rộng, các địa phương nghèo cũng được hưởng lợi

Về đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở Nam Định hiện nayCẦN HOÀN THIỆN QUY CHẾ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CÁN BỘ CƠ SỞ 

                                                                                   TRẦN THANH BÌNH*

    Thực hiện Thông tri số 06/TTr-MTTW của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN giữa Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh bầu cử ở xã, phường, thị trấn, đến nay đã qua 3 lần thực hiện trong cả nước. So với 2 lần trước, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần này đã có cơ sở pháp lý đầy đủ hơn là Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và văn bản chỉ đạo rất chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền. Số lượng chức danh để lấy phiếu tín nhiệm được mở rộng (thêm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân). Một số địa phương, cấp ủy chỉ đạo mở rộng việc lấy phiếu tín nhiệm thêm một số chức danh bầu cử và bổ nhiệm (công chức chuyên môn). Theo đó, thành phần tham gia bỏ phiếu cũng tăng lên, bao gồm: Ủy viên Uỷ ban Mặt trận cơ sở, Thường trực các đoàn thể, Trưởng ban Thanh tra, Trưởng ban Giám sát và đầu tư cộng đồng, Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận... Như vậy, bình quân mỗi cơ sở, có từ 55 đến 60 người được trực tiếp tham gia bỏ phiếu tín nhiệm, (tăng gấp 2 - 3 lần so với trước). Đây chính là cơ sở để cấp ủy, chính quyền có được những thông tin chính xác hơn trong công tác xem xét, đánh giá, đề bạt, luân chuyển đội ngũ cán bộ.

Ở Hà Tĩnh, quy trình này được tiến hành chặt chẽ. Tỉnh ủy và Thường vụ các huyện, thành, thị ủy đều có chỉ thị hoặc công văn chỉ đạo cơ sở, phân công cấp ủy viên chỉ đạo theo từng cụm, từng điểm. Các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều có bản tự kiểm điểm trình bày tại hội nghị các khu dân cư và hội nghị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để đại biểu xem xét giúp cho việc đánh giá được sát, đúng hơn. Có 1.382 cán bộ đã được tổ chức cho lấy phiếu tín nhiệm; trong đó 4 chức danh theo quy định là 1.036 cán bộ, có 5 huyện mở rộng thêm một số chức danh, như: kế toán tài chính, tư pháp, công an, văn hoá, tổng cộng là 346 cán bộ. Số người dự họp hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm là 1.653 người (đạt tỉ lệ 93,7% so với thành phần có giấy mời). Có 42.150 lượt người đã góp ý cho đội ngũ cán bộ. Thông qua lấy phiếu tín nhiệm, có 1 Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã (ở huyện Kỳ Anh), 1 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (ở huyện Cẩm Xuyên) và 2 cán bộ địa chính ở huyện Lộc Hà có tỉ lệ tín nhiệm dưới 50%. Các chức danh nói trên đã được kiểm điểm và xử lý.

Nhìn chung, hội nghị lấy phiếu tín nhiệm ở các khu dân cư diễn ra khá nghiêm túc, cán bộ và nhân dân góp ý chân tình, thẳng thắn đối với những khuyết điểm, hạn chế của cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Có ý kiến cho rằng, ở đây không ai tranh chức, tranh quyền của cán bộ, không ghét bỏ gì cán bộ mà chỉ mong đã góp ý thì cán bộ phải tiếp thu, phải sửa, không sửa là mất lòng tin của nhân dân. Dù vậy, cá biệt ở một số địa phương do cách đặt vấn đề không thấu đáo nên vẫn có biểu hiện e dè, nể nang, có tâm lý ngại va chạm. Điều đáng mừng qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm lần này, vấn đề quản lý đất đai, quản lý tài chính và xây dựng cơ bản, quản lý việc thực hiện chính sách xã hội của đội ngũ cán bộ cơ sở được nhân dân đánh giá đã có chuyển biến tốt, chấp hành đúng pháp luật, cải cách hành chính đã được chú trọng. Song vẫn còn một số cán bộ quan liêu, không sát dân, thiếu tôn trọng dân và chưa lắêng nghe ý kiến của nhân dân; bản thân và gia đình thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, ít tham gia hoạt động xã hội. Một số nơi vẫn còn xảy ra mất đoàn kết, một số cán bộ chuyên môn còn có thái độ cửa quyền, năng lực hạn chế song lại ngại học tập, rèn luyện và phấn đấu vươn lên. Về năng lực, trách nhiệm, cán bộ còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, ngành nghề, quản lý tài nguyên, môi trường và xây dựng cơ bản, để đất hoang hóa, nợ nần xây dựng cơ bản, để chất lượng công trình kém, quy trình đền bù giải phóng mặt bằng thiếu chặt chẽ, quản lý hành chính còn yếu. Một số nơi vẫn còn tình trạng cờ bạc, rượu chè, tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn giao thông, quản lý môi trường về nguồn nước, rác thải, khai thác vật liệu, quản lý chất nổ,... còn yếu kém. Việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở, xử lý đơn thư, vụ việc còn chậm và chưa tốt. Nhiều ý kiến của cử tri và nhân dân còn băn khoăn về chức năng và trách nhiệm của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử cấp trên chưa làm tốt chức năng hoạch định và giám sát, chưa quan tâm việc bồi dưỡng và nâng cao trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân cơ sở, nên còn có đại biểu ở cơ sở không làm tròn trách nhiệm; quan hệ giữa cử tri và đại biểu dân cử thiếu gắn kết; việc đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ cấp dưới chưa được quan tâm đúng mức.

Thành công của việc lấy phiếu tín nhiệm là tạo ra môi trường để nhân dân góp ý phê bình cán bộ, tạo mối liên hệ gắn bó giữa người dân và những “công bộc” của dân, giúp các cấp ủy đảng có chủ trương, giải pháp đúng đắn trong quản lý và sử dụng cán bộ. Tuy nhiên, tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm chỉ gồm 2 nội dung là tín nhiệm và không tín nhiệm là chưa hợp lý, những thông tin có được chưa hẳn đã phản ánh chính xác thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở. Vấn đề này nếu không được nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi kịp thời sẽ dẫn đến hình thức, vô hình trung việc lấy phiếu tín nhiệm lại trở thành việc đóng dấu “Chất lượng cao” cho cả một số cán bộ cơ sở còn khiếm khuyết. Thực tế tổng hợp qua 3 lần tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, thấy mỗi tỉnh, thành chỉ có 2 - 5 cán bộ, cao lắm là 10 cán bộ đạt tín nhiệm dưới 50%, tỉ lệ này tính chung không quá 2% so với đội ngũ cán bộ chủ chốt của gần 11 ngàn xã, phường, thị trấn trong toàn quốc. Vấn đề đặt ra là số cán bộ được cho là tín nhiệm có thực sự là tốt, là thực chất không? Đã có không ít người được tham gia bỏ phiếu rất phân tâm, khó xử, bởi lẽ đánh dấu tín nhiệm cho cán bộ thì không đành lòng, đánh dấu không tín nhiệm cho cán bộ thì e chưa đến mức. Chính vì vậy, việc công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm cán bộ ở hầu hết địa phương đều đạt tín nhiệm từ 90 - 100% là không thực chất, chưa hẳn có tác dụng để mỗi cán bộ tự soi, tự vấn lương tâm mình để rèn luyện, phấn đấu vươn lên.

Nhận thức được vấn đề này, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy bổ sung thêm một tiêu chí là, cán bộ có tín nhiệm nhưng hạn chế một số mặt. Sự hạn chế được xem xét ở 3 nội dung là, hạn chế về phẩm chất đạo đức, hạn chế về năng lực, trình độ công tác và hạn chế về ý thức trách nhiệm đối với công việc, đối với dân. Với cách làm này, thực tế chỉ có 74 đồng chí (tỉ lệ 5,3%) có số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100%. Số cán bộ có tín nhiệm nhưng còn hạn chế một số mặt ở 262 xã, phường, thị trấn qua tổng hợp, cho thấy: hạn chế về phẩm chất đạo đức, tác phong chiếm 22%, hạn chế về năng lực, trình độ công tác là 34%, hạn chế về ý thức trách nhiệm đối với công việc là 38%; như vậy, số cán bộ hạn chế từng mặt hoặc một số mặt còn chiếm tỉ lệ đáng kể.

Căn cứ việc lấy phiếu tín nhiệm với từng chức danh cụ thể ở mỗi địa phương, có thể coi đây là một trong những kênh thông tin quan trọng để cấp ủy đảng có những nhận xét và đánh giá đúng đội ngũ cán bộ. Tổng hợp chung toàn tỉnh và cả nước chắc chắn cùng cho thấy những nội dung và yêu cầu bức xúc trong việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Một trong những vấn đề đặt ra sau khi lấy phiếu tín nhiệm là phải có quy chế, chế tài để xử lý những cán bộ không được cán bộ và nhân dân tín nhiệm (kể cả công chức chuyên môn). Đây là vấn đề rất cần có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Với số cán bộ có được sự tín nhiệm của cán bộ và nhân dân nhưng còn hạn chế một số mặt thì cấp ủy cần có chủ trương chỉ đạo gắn với tự phê bình trong Đảng, trong cơ quan chính quyền để yêu cầu cán bộ kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ những mặt hạn chế và có biện pháp cụ thể để khắc phục sửa chữa. Với những cán bộ có trên 50% số phiếu tín nhiệm, nhưng có phản ánh còn hạn chế một số mặt về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm đối với công việc thì cấp ủy, tổ chức chính quyền phải có ngay các biện pháp cụ thể, nếu cần thì bố trí, phân công lại cho hợp lý, không để số cán bộ chưa tốt làm ảnh hưởng đến phong trào chung.

Thiết nghĩ, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cần tiếp tục được nghiên cứu để không ngừng hoàn thiện, đảm bảo cho việc lấy phiếu tín nhiệm được thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

* Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

 | Trở Về đầu trang    |CUỘC VẬN ĐỘNG “NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO” ĐƯỢC MỞ RỘNG,
CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGHÈO CÙNG ĐƯỢC HƯỞNG LỢI

                                                                                         NGUYỄN THỊ LỆ THU*

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm 2000 cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ra đời, tạo ra một luồng gió mới, khích lệ toàn xã hội quan tâm, chăm lo giúp đỡ người nghèo. Cuộc vận động đã trở thành một phong trào thi đua rộng khắp các tỉnh, thành phố với việc huy động các nguồn lực để giúp đỡ cho người nghèo. Các nội dung giúp đỡ cho người nghèo tập trung vào việc xây dựng và sửa chữa nhà ở, giúp đỡ về vốn sản xuất, tạo điều kiện khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho học sinh nghèo có cơ hội đến trường, hỗ trợ khó khăn đột xuất...

Trải qua hơn 8 năm thực hiện cuộc vận động, tỉnh Phú Thọ đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần đẩy nhanh tiến độ xoá đói giảm nghèo của tỉnh. Năm 2005, tỉnh Phú Thọ hoàn thành việc xoá nhà tạm cho hộ nghèo giai đoạn 1, được Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng Ghi công. Trong 5 năm (từ 2001 - 2005) toàn tỉnh Phú Thọ đã xóa được 5.410 nhà tạm cho hộ nghèo với tổng trị giá lên tới trên 52 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp vận động ủng hộ được trên 15 tỷ đồng, đã thiết thực giúp đỡ cho hàng ngàn hộ nghèo có điều kiện về sản xuất, có điều kiện khám chữa bệnh, học sinh nghèo có điều kiện được đến trường...

Bước sang năm 2006, khi tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều phát triển, thì sự phân hoá giàu nghèo ở Phú Thọ ngày càng rõ rệt, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng xa nhau hơn, số hộ nghèo tăng lên. Cuộc vận động đứng trước những đòi hỏi và thách thức mới, yêu cầu phải mở rộng và nâng cao chất lượng hơn nữa, việc xoá nghèo phải bền vững, tránh hiện tượng tái nghèo.

Từ thực tế đó, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã đổi mới hình thức vận động ủng hộ quỹ, tập trung xoá nhà tạm cho hộ nghèo theo địa chỉ, chú ý đến chiều sâu của cuộc vận động. Năm 2006, số quỹ thu được ở cả 3 cấp là 1.566 triệu đồng, giúp đỡ xây dựng và sửa chữa nhà tạm cho 958 hộ nghèo.

Năm 2007, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh mở đợt xổ số vì người nghèo. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành xổ số được sử dụng thiết thực và hiệu quả vào việc giúp đỡ cho các hộ nghèo. Tổng số tiền ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” 3 cấp là 3.306 triệu đồng. Cộng đồng dân cư, gia đình, dòng họ ủng hộ ngày công, nguyên vật liệu xây dựng nhà ở, lương thực (quy ra tiền) trên 18 tỷ đồng.

Trong năm 2007, bằng các nguồn vốn huy động và nguồn từ Chương trình 134 của Chính phủ, toàn tỉnh đã giúp hộ nghèo xây dựng mới và sửa chữa 3.033 nhà tạm, trị giá 38.457 triệu đồng, tặng quà thăm hỏi nhân dịp Tết nguyên đán, ngày 27-7,... trên 208 triệu đồng, hỗ trợ khó khăn đột xuất và trợ cấp cứu đói trên 191 triệu đồng; ngoài ra còn hỗ trợ các hộ nghèo có điều kiện khám chữa bệnh và tạo điều kiện cho học sinh nghèo có cơ hội được đến trường...

Cũng trong năm 2007, trên cơ sở lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chương trình An sinh xã hội, bằng một loạt những biện pháp công cộng, giúp người lao động chống đỡ sự hẫng hụt về kinh tế và xã hội do bị mất hoặc bị giảm đột ngột nguồn thu nhập vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, tàn tật, tuổi già và chết, kể cả sự bảo vệ chăm sóc y tế và trợ cấp gia đình có con nhỏ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đóng góp, ủng hộ kinh phí để thực hiện chương trình An sinh xã hội Vì người nghèo. Hưởng ứng sự vận động, ủng hộ đó, đã có rất nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người người nghèo” với nhiều hình thức khác nhau.

Từ khi có chương trình An sinh xã hội Vì người nghèo, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” càng được mở rộng, việc chăm lo cho người nghèo không chỉ dừng lại ở giúp đỡ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp đỡ về vốn... mà còn góp phần giúp đỡ các địa phương nghèo xây dựng cơ sở hạ tầng về giáo dục, y tế.

Trong 2 năm trở lại đây, chương trình An sinh xã hội Vì người nghèo được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ triển khai có hiệu quả bằng việc giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở theo địa chỉ. Đa số những hộ nghèo được giúp đỡ đều có hoàn cảnh rất khó khăn, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn giúp đỡ thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp. Công ty Cổ phần Lương thực và Thương mại tổng hợp Vĩnh Phú đã giúp đỡ xây dựng nhà cho 10 hộ nghèo thuộc các huyện Thanh Ba, Hạ Hoà, Đoan Hùng, Tam Nông, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn...; các hộ nghèo được Công ty giúp đỡ đều là nạn nhân trực tiếp hoặc chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam, cuộc sống rất khó khăn, khả năng lao động hạn chế, đang ở nhà tạm, dột nát. Với sự hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ cùng với sự giúp đỡ của dòng họ, cộng đồng dân cư, sự nỗ lực của gia đình... các hộ nghèo đã có điều kiện để xây dựng chỗ ở ổn định, an toàn, yên tâm lao động sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trích quỹ phúc lợi ủng hộ cho tỉnh Phú Thọ 1.090 triệu đồng để giúp 4 xã thuộc huyện Tân Sơn xây dựng lớp mẫu giáo cho các xã nghèo, tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có điều kiện tiếp cận sớm với các dịch vụ về giáo dục, yên tâm lao động sản xuất. Các em bé có cơ hội và điều kiện được đến trường học tập. Nhờ có hệ thống cơ sở hạ tầng kiên cố, bền vững, các địa phương nghèo có điều kiện tập trung cho việc phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và nâng cao nhận thức, mức sống của nhân dân.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ là một trong những đơn vị hưởng ứng nhiệt tình chương trình An sinh xã hội Vì người nghèo, bằng viêäc giúp đỡ 10 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Hạ Hoà, Tam Nông, Cẩm Khê, Yên Lập, Phù Ninh đang sống trong những ngôi nhà tạm bợ, xây dựng nhà ở vững chắc, đảm bảo cuộc sống an toàn. Trong số những hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, có hộ nghèo là nạn nhân chất độc màu da cam, có hộ nghèo là người cao tuổi, có hộ nghèo là phụ nữ đơn thân, có hộ nghèo là người tàn tật. Mỗi hộ nghèo có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là chỗ ở tạm bợ, không an toàn.

Trong những đơn vị có rất nhiều nỗ lực trong chương trình An sinh xã hội Vì người nghèo của tỉnh Phú Thọ phải kể đến Ngân hàng Công thương Đền Hùng và Ngân hàng Công thương Phú Thọ. Với nguồn kinh phí 5 tỷ đồng, hai Ngân hàng trên đã nhận giúp đỡ cho 200 hộ nghèo ở huyện Thanh Sơn và Yên Lập xây dựng nhà ở và xây dựng lớp học mẫu giáo cho huyện Đoan Hùng, Thanh Thủy. Sở Xây dựng Phú Thọ đóng góp công sức bằng việc thiết kế nhà cho 200 hộ nghèo; mỗi hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở bằng gạch với diện tích tối thiểu 24m2, cao từ 3m trở lên, đổ mái bằng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình, bảo đảm khang trang, bền vững, an toàn. Đây là điều kiện cơ bản để các hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Công ty Viễn thông quân đội Phú Thọ đã có nhiều việc làm thiết thực quan tâm đến chương trình An sinh xã hội Vì người nghèo của tỉnh. Ngoài việc đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm, những năm gần đây Công ty viễn thông quân đội còn luôn cố gắng để có thể giúp đỡ được nhiều nhất cho các hộ nghèo, như: cấp máy điện thoại miễn phí cho hộ nghèo, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo địa chỉ, giúp xã Hùng Quan, huyện Đoan Hùng xây dựng 2 lớp học mẫu giáo, trị giá trên 1 tỷ đồng.

* Ban Phong trào, cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

 | Trở Về đầu trang    |VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở NAM ĐỊNH HIỆN NAY
 

                                                                                           ĐẶNG KIM OANH*

    Nam Định là tỉnh có nhiều tôn giáo, đông chức sắc, nhà tu hành và tín đồ. Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, Nam Định có số lượng chức sắc, nhà tu hành đạo Phật đứng thứ hai sau Hà Nội; đứng thứ ba trong cả nước. Đạo Công giáo được truyền vào Nam Định rất sớm. Các tôn giáo ở Nam Định có hệ thống tổ chức, hành chính đạo chặt chẽ, tín đồ có niềm tin tôn giáo cao. Toàn tỉnh hiện có 818 chùa, 779 tăng ni, 659 nhà thờ, 3 giám mục, 162 linh mục, 2 mục sư chủ toạ 2 Chi hội Thánh Tin Lành, gần 5.000 chức việc ở cả 3 đạo và hàng chục vạn tín đồ.

Nhiều năm qua, công tác tôn giáo ở Nam Định đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các tôn giáo trên địa bàn tỉnh được hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật. Đời sống, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào được bảo đảm. Đồng bào có tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo đều chung tay đoàn kết lao động, sản xuất, học tập, công tác, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đất nước. Các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội - tôn giáo đều có các phong trào thi đua yêu nước hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang... trong tỉnh xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác tôn giáo, phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tôn giáo theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (phần 2) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) đã chỉ rõ: công tác tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Có được những kết quả nói trên là do Nam Định đã đúc rút từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo qua nhiều năm; trong đó công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng hàng đầu, tác động trực tiếp đến hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Bác Hồ đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cán bộ nào phong trào ấy. Với đặc thù là một tỉnh có đông bà con các tôn giáo, nhiều năm qua, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị ở Nam Định nói chung rất quan tâm tới việc lựa chọn cán bộ làm công tác tôn giáo. Cán bộ làm công tác tôn giáo được chọn từ những cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, khả năng tập hợp, vận động quần chúng và có trình độ am hiểu về tôn giáo nhất định. Thực tế ở Nam Định, những cán bộ làm công tác tôn giáo ở những xã có đông đồng bào theo đạo được lựa chọn từ những cán bộ có kinh nghiệm làm công tác vận động quần chúng hoặc những cán bộ gia đình gốc giáo, nên những cán bộ này không bỡ ngỡ khi tiếp xúc, làm việc với chức sắc, nhà tu hành; nắm được giáo lý, giáo luật và có phương pháp, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động quần chúng. Ban Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy những năm qua luôn có một số cán bộ cấp xã, cấp huyện vùng đông tín đồ hoặc đã từng công tác tại các đoàn thể được điều động lên làm việc. Bên cạnh đó, lực lượng sinh viên mới tốt nghiệp ra trường có kiến thức, hăng hái, nhiệt tình được tuyển chọn cùng làm việc với những cán bộ có kinh nghiệm nên đã phát huy tác dụng tốt.

Cùng với việc lựa chọn, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo luôn được các ngành, các cấp ở Nam Định đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh đều mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo, về nội dung, kỹ năng quản lý Nhà nước về tôn giáo, về nội dung phương pháp tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo... cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo và liên quan đến tôn giáo ở cơ sở. Khi có chủ trương, chính sách mới về tôn giáo hoặc liên quan đến tôn giáo, các cán bộ làm công tác tôn giáo ở Nam Định được cập nhật kịp thời và được hướng dẫn tổ chức thực hiện cụ thể. Hàng năm, 100% cán bộ phụ trách công tác tôn giáo ở các xã, phường, thị trấn; cán bộ Mặt trận, Dân vận, Nội vụ cấp huyện đều được tập huấn nghiệp vụ về tôn giáo. Tất cả các cán bộ Ban Tôn giáo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy... đều qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ và các ngành Trung ương mở. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có một cán bộ có bằng thạc sĩ chuyên ngành tôn giáo.

Nhiều năm qua, do làm tốt công tác cán bộ nên công tác tôn giáo ở Nam Định đạt kết quả tốt. Tình hình tôn giáo ở Nam Định luôn ổn định. Nhìn chung, các tổ chức tôn giáo đều hoạt động đúng pháp luật, tuân thủ quy định, không có điểm nóng, không có khiếu kiện đông người liên quan đến tôn giáo. Việc xây sửa công trình tôn giáo, thuyên chuyển địa bàn hoạt động, phong chức, phong phẩm, thụ phong, thụ giới chức sắc, nhà tu hành, việc mở trường, lớp tôn giáo... nhìn chung đúng quy định. Một số đơn thư khiếu nại liên quan đến tôn giáo được xử lý đúng pháp luật, có lý, có tình, được tổ chức tôn giáo và tín đồ đồng tình, ủng hộ. Các cơ quan làm công tác tôn giáo trong tỉnh có uy tín với các tổ chức và chức sắc tôn giáo. Tín đồ các tôn giáo ở Nam Định luôn giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước; đoàn kết và hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động. Nổi bật là trong những năm qua, đồng bào có đạo ở Nam Định đã tích cực ủng hộ 365,5 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và xây tặng gần 100 nhà Đại đoàn kết để tặng cho hộ nghèo mà không phân biệt lương - giáo. Phong trào “Xây dựng chùa tinh tiến” và phong trào “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu” của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã thu hút đông đảo chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tham gia, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương.

Vai trò của công tác cán bộ trong công tác tôn giáo là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Thực tế cho thấy, để có được một cán bộ có kiến thức, tâm huyết, có độ nhạy cảm, tinh tế về chính trị làm tốt, làm giỏi công tác tôn giáo không dễ và không phải ngày một, ngày hai có thể có được. Tuy nhiên, sẽ là phiến diện nếu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo chỉ dừng lại ở mức tập huấn, bồi dưỡng mà thiếu chú trọng đến đào tạo cơ bản, hệ thống. Thực trạng này sẽ không đáp ứng kịp yêu cầu trước mắt và lâu dài đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới. 

Đặc biệt, trong Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ này, bám sát tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 13/TTr-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 228/229 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố đã bầu đủ 2 đồng chí Phó Chủ tịch; trong đó có 1 Phó Chủ tịch phụ trách công tác tôn giáo. Đội ngũ cán bộ chủ chốt này đa số là mới, nên cần phải chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng ngay sau Đại hội, để khi nhận nhiệm vụ mới, đội ngũ cán bộ này sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, tránh sai sót đáng tiếc; đồng thời đáp ứng được yêu cầu của công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, để khích lệ lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm đối với công tác đặc thù này rất cần quan tâm đến chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo.

* Ban Tôn giáo, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định.

 | Trở Về đầu trang    |

 

 

 


                      hoan nghênh bạn đọc góp ý cho tạp chí

 
 
 
                                  Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008
 
 

 
 

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
 

 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm về dự Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội  

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Mặt trận

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội


   

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn